Vid årsstämma i Holmen den 13 april 2016 beslöt stämman om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram. Programmet riktar sig till medlemmar i koncernledningen, affärsområdescheferna och ett antal nyckelpersoner i Holmen-koncernen och implementeras efter Holmens årsstämma 2016.


Det övergripande syftet med aktiesparprogrammet är att skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna samt att skapa ett långsiktigt engagemang för Holmen. Programmet är ämnat att attrahera och behålla anställda som är avgörande för Holmens fortsatta framgång.  

Årsstämman beslöt vidare att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagarna i aktiesparprogrammet ska fullgöras genom överlåtelser av sedan tidigare innehavda egna aktier.  

För mer information om aktiesparprogrammet se Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare.

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019