Holmen har 83 996 162 utestående aktier fördelade på 22 623 234 A-aktier och 61 372 928 B-aktier. A-aktien har tio röster, och B-aktien en röst. I övrigt har aktierna samma rätt.


Aktier

Röster

Antal  aktier

Antal röster

Kvotvärde

 Mkr
10  22 623 234 226 232 340    50 1 131,2
B 62 132 928 62 132 928          50 3 106,6
Totalt antal aktier    84 756 162 288 365 268       4 237,8

Innehav av återköpta B-aktier

  -760 000 -760 000    

Totalt antal utestående aktier 

  83 996 162 287 605 268    

 

 

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018