Holmen har 167 992 324 utestående aktier fördelade på 45 246 468 A-aktier och 122 745 856 B-aktier. A-aktien har tio röster, och B-aktien en röst. I övrigt har aktierna samma rätt.


Aktier

Röster

Antal  aktier

Antal röster

Kvotvärde

 Mkr
10  45 246 468 452 464 680    25 1 131,2
B 124 265 856 124 265 856          25 3 106,6
Totalt antal aktier    169 512 324 576 730 536       4 237,8

Innehav av återköpta B-aktier

  -1 520 000 -1 520 000    

Totalt antal utestående aktier 

  167 992 324 575 210 536    

 

 

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019