Data per aktie (justerat för aktiesplit 2018)  2017  2016 2015 2014   2013 2012  2011  2010  2009 2008
                     
 Resultat efter utspädning, kr  10,0 8,5 3,4 5,4 4,3 11,1 23,6 4,2   6,0  3,8
 Utdelning, ordinarie, kr   6,5 6 5,25 5 4,5 4,5 4 3,5   3,5  4,5
 Utdelning i % av årets resultat  65  71 158 93 106 41 17 83   58  118
 Utdelning i % av eget kapital  5 5 4 4 4 4 3  4  5
 Utdelning i % av börskurs vid årsslut 3 4 4 4 4 5 4  4  5
 Avkastning på eget kapital, % 8 7 3 4 3 9 23  6  4
 Avkastning på sysselsatt kapital, %* 9 9 6 6 5 7 9  7  6
 Eget kapital per aktie, kr 131 127 124 125 124 124 118 101   98  93
 Börskurs B, vid årets slut, kr 218 164 131 133 117 96 99 111   92  97
 Genomsnittskurs B under året, kr 186 141 132 118 99 93 101 98   90  102
 Årshögsta börskurs B, kr 218 164 153 136 118 102 126 113   103  121
 Årslägsta börskurs B, kr 157 114 110 105 87 85 78 87   68  85
 Totalt börsvärde vid årsslut, 1 000 Mkr 36,6 27,4 22,3 22,3 19,7 16,2 16,6 18,5   15,4  16,2
 P/E-tal 22 19 39 25 28 9 4 26   15  25
 EV/EBITDA* 14 11 10 10 11 9 7 10   7  9
 Betavärde B vid årets slut (48 mån) 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8   0,7  0,5

* Exklusive jämförelsestörande poster

 

                   

 

Till äldre aktiedata

 

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018