Data per aktie   2015 2014   2013 2012  2011  2010  2009 2008 2007 2006
                     
 Resultat efter utspädning, kr  6,7 10,8 8,5 22,1 47,1 8,4   12,0  7,6  17,8  17,2
 Utdelning, ordinarie, kr   10,5 10 9 9 8  7  9  12   12
 Utdelning i % av årets resultat 

 158

93

106 41 17 83   58  118  67  70
 Utdelning i % av eget kapital  4 4 4 4 3  4  5  6 6
 Utdelning i % av börskurs vid årsslut 4 4 4 5 4  4  5  5  4
 Avkastning på eget kapital, % 3 4 3 9 23  6  4  9  9
 Avkastning på sysselsatt kapital, %* 6 6 5 7 9  7  6  10  10
 Eget kapital per aktie, kr 248 250 248 248 235 201   196  186  200  196
 Börskurs B, vid årets slut, kr 262 266 234 192 198 221   183  194  240  298
 Genomsnittskurs B under året, kr 264 236 198 186 201 195   180  203  277  302
 Årshögsta börskurs B, kr 306 272 235 204 251 226  206  242  316  336
 Årslägsta börskurs B, kr 219 209 173 169 156 173   135  170  228  255
 Totalt börsvärde vid årsslut, 1 000 Mkr 22,3 22,3 19,7 16,2 16,6 18,5   15,4  16,2  20,6  25,3
 P/E-tal 39 25 28 9 4 26   15  25  13  17
 EV/EBITDA* 10 10 11 9 7 10   7  9  8  9
 Betavärde B vid årets slut (48 mån) 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8   0,7  0,5  0,9  1,0

* Exklusive jämförelsestörande poster

 

                   

 

Till äldre aktiedata

 

Skuldsättningsgrad
21%

Nettoomsättning (Mkr)
16 014

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017