Data per aktie   2016 2015 2014   2013 2012  2011  2010  2009 2008 2007
                     
 Resultat efter utspädning, kr  16,9 6,7 10,8 8,5 22,1 47,1 8,4   12,0  7,6  17,8
 Utdelning, ordinarie, kr   12** 10,5 10 9 9 8  7  9  12
 Utdelning i % av årets resultat 

 71

158

93

106 41 17 83   58  118  67
 Utdelning i % av eget kapital  5 4 4 4 4 3  4  5  6
 Utdelning i % av börskurs vid årsslut 4 4 4 4 5 4  4  5  5
 Avkastning på eget kapital, % 7 3 4 3 9 23  6  4  9
 Avkastning på sysselsatt kapital, %* 9 6 6 5 7 9  7  6  10
 Eget kapital per aktie, kr 253 248 250 248 248 235 201   196  186  200
 Börskurs B, vid årets slut, kr 327 262 266 234 192 198 221   183  194  240
 Genomsnittskurs B under året, kr 281 264 236 198 186 201 195   180  203  277
 Årshögsta börskurs B, kr 327 306 272 235 204 251 226  206  242  316
 Årslägsta börskurs B, kr 227 219 209 173 169 156 173   135  170  228
 Totalt börsvärde vid årsslut, 1 000 Mkr 27,4 22,3 22,3 19,7 16,2 16,6 18,5   15,4  16,2  20,6
 P/E-tal 19 39 25 28 9 4 26   15  25  13
 EV/EBITDA* 11 10 10 11 9 7 10   7  9  8
 Betavärde B vid årets slut (48 mån) 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8   0,7  0,5  0,9

* Exklusive jämförelsestörande poster
** Styrelsens förslag

 

                   

 

Till äldre aktiedata

 

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018