Återköp i kapitalstruktursyfte

Något uttryckligt mål för aktieåterköp finns inte. Det har använts som ett komplement till utdelningarna för att justera kapitalstrukturen när omständigheterna har bedömts gynnsamma.

Bemyndigande om återköp

Vid årsstämman 2018 bemyndigades styrelsen att fatta beslut att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier, genom förvärv av B-aktier. 

Genomförda återköp

Återköp av aktier genomfördes 200 och 2008. Totalt har 1 520 000 aktier av serie B återköpts, vilket motsvarar cirka 0,9 procent av det totala antalet  utelöpande aktier och cirka 0,3 procent av det totala antalet röster.

På Nasdaqs webbsida hittar du aktuell  information om Holmens genomförda återköp. 

 

 

Skuldsättningsgrad
0,12

Nettoomsättning (Mkr)
16 055

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019