Tabellen visar de tio kapitalmässigt största identifierade aktieägarna. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltningsregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.


 

Holmen hade totalt 28 292 aktieägare den 31 augusti 2016
 
Ägarstruktur per 2016-08-31 % aktier % av röster
     

L E Lundbergföretagen

Kempestiftelserna

Carnegie fonder (Sverige)

Lannebo fonder

Alecta

Nordea fonder

DFA fonder (USA)

SHB fonder

Swedbank Robur fonder

Norges Bank Investment Management

32,9

7,0

5,7

3,0

2,9

2,4

2,3

        1,7

1,7

1,3

61,6

17,0

1,7

0,9

0,8

0,7

0,7

0,5

0,5

0,4

Delsumma  60,8 84,7
Övriga  39,2  15,3
Summa   100,0  100,0
Andel utländskt ägande  17,6

5,3

     
Innehavsklasser, antal aktier    Antal aktieägare %-andel av aktier

1 - 1 000

1 001 - 100 000

100 001 - 

26 238

1 990

64

6

    14

80

Summa 28 292 100

 

 

 

Skuldsättningsgrad
21%

Nettoomsättning (Mkr)
16 014

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017