Tabellen visar de tio kapitalmässigt största identifierade aktieägarna. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltningsregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.


Holmen hade totalt 30 903 aktieägare den 31 december 2017
 
Ägarstruktur per 2017-12-31 Antal A-aktier** Antal B-aktier** % aktier % av röster
L E Lundbergföretagen 16 622 000 11 000 000 32,9 61,6
Kempestiftelserna 4 770 000 1 130 000 7,0 17,0
Carnegie fonder (Sverige)   4 500 000 5,4 1,6
Nordea fonder   2 701 386 3,2 0,9
Lannebo fonder   2 659 828 3,2 0,9
Alecta   2 428 300 2,9 0,8
Swedbank Robur fonder   1 646 720 2,0 0,6
DFA fonder (USA)  2 757 1 620 545 1,9 0,6
Vanguard (USA)   1 221 692 1,5 0,4
Norges Bank Investment Management   1 005 576 1,5 0,4
Delsumma  21 394 757 29 914 047 61,3 84,9
Övriga*  1 228 477  31 458 881 38,7  15,1
Summa  22 623 234 61 372 928  100,0  100,0
Andel utländskt ägande      17,7 5,4
         
Innehavsklasser, antal aktier        Antal aktieägare %-andel av aktier
1 - 1 000     29 105 6
1 001 - 100 000     1 788  27 
100 001 -       10 67 
Summa     30 903 100

 * Exkl. återköpta B-aktier av Holmen
** Ej justerat för aktiesplit 2018

 

 

Skuldsättningsgrad
0,11

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018