Tabellen visar de tio kapitalmässigt största identifierade aktieägarna. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltningsregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.


 

Holmen hade totalt 28 159 aktieägare den 31 december 2016
 
Ägarstruktur per 2016-12-31 % aktier % av röster
     

L E Lundbergföretagen

Kempestiftelserna

Carnegie fonder (Sverige)

Lannebo fonder

Alecta

Nordea fonder

DFA fonder (USA)

Swedbank Robur fonder

Norges Bank Investment Management

SHB fonder

32,9

7,0

5,4

3,3

2,9

2,5

2,2

        1,7

1,5

1,0

61,6

17,0

1,6

1,0

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

Delsumma  60,4 84,5
Övriga  39,6  15,5
Summa   100,0  100,0
Andel utländskt ägande  17,1

5,2

     
Innehavsklasser, antal aktier    Antal aktieägare %-andel av aktier

1 - 1 000

1 001 - 100 000

100 001 - 

26 165

1 927

67

6

    13

81

Summa 28 159 100

 

 

 

Skuldsättningsgrad
19%

Nettoomsättning (Mkr)
15 513

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017