Tabellen visar de tio kapitalmässigt största identifierade aktieägarna. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltningsregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.


 

Holmen hade totalt 28 436 aktieägare den 31 augusti 2017
 
Ägarstruktur per 2017-08-31 % aktier % av röster
     

L E Lundbergföretagen

Kempestiftelserna

Carnegie fonder (Sverige)

Lannebo fonder

Nordea fonder

Alecta

DFA fonder (USA)

Swedbank Robur fonder

Norges Bank Investment Management

Vanguard (USA)

32,9

7,0

5,7

3,2

2,9

2,9

2,1

        1,9

1,3

1,3

61,6

17,0

1,7

0,9

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

Delsumma  61,2 84,8
Övriga  38,8  15,2
Summa   100,0  100,0
Andel utländskt ägande  17,9

5,4

     
Innehavsklasser, antal aktier    Antal aktieägare %-andel av aktier

1 - 1 000

1 001 - 100 000

100 001 - 

26 676

1 750

10

6

    26

68

Summa 28 436 100

 

 

 

Skuldsättningsgrad
17%

Nettoomsättning (Mkr)
15 513

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018