Tabellen visar de tio kapitalmässigt största identifierade aktieägarna. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltningsregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.


Holmen hade totalt 33 162 aktieägare den 31 augusti 2018
 
Ägarstruktur per 2018-08-31 Antal A-aktier Antal B-aktier % aktier % av röster
L E Lundbergföretagen 33 244 000 22 000 000 32,9 61,6
Kempestiftelserna 9 540 000 2 260 000 7,0 17,0
Carnegie fonder (Sverige)   8 600 000 5,1 1,5
Nordea fonder   5 593 520 3,3 1,0
Alecta   4 856 600 2,9 0,8
Lannebo fonder   3 875 073 2,3 0,7
Swedbank Robur fonder   3 774 219 2,2 0,7
DFA fonder (USA)  5 498 2 743 162 1,6 0,5
Vanguard (USA)   2 594 592 1,5 0,5
Norges Bank Investment Management   1 840 548 1,1 0,3
Delsumma  42 789 498 58 137 714 60,1 84,5
Övriga*  2 456 970  64 608 142 39,9  15,5
Summa  45 246 468 122 745 856  100,0  100,0
Andel utländskt ägande      19,6 5,9
         
Innehavsklasser, antal aktier        Antal aktieägare %-andel av aktier
1 - 1 000     29 155 4
1 001 - 100 000     3 987  21
100 001 -       20 75
Summa     30 903 100

 * Exkl. återköpta B-aktier av Holmen

 

 

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018