Tabellen visar de tio kapitalmässigt största identifierade aktieägarna. Enskilt större aktieägare kan finnas förvaltningsregistrerade och ingå bland övriga aktieägare.


Holmen hade totalt 33 573 aktieägare den 31 december 2018
 
Ägarstruktur per 2018-12-31 Antal A-aktier Antal B-aktier % aktier % av röster
L E Lundbergföretagen 33 244 000 22 000 000 32,9 61,6
Kempestiftelserna 9 540 000 2 260 000 7,0 17,0
Carnegie fonder (Sverige)   9 075 000 5,4 1,6
Nordea fonder   5 715 069 3,4 1,0
Alecta   4 856 600 2,9 0,8
Swedbank Robur fonder   3 786 709 2,3 0,7
Lannebo fonder   3 763 073 2,2 0,7
DFA fonder (USA)  9 811 2 822 291 1,7 0,5
Vanguard (USA)   2 682 729 1,6 0,5
SEB fonder   2 164 053 1,3 0,4
Delsumma  42 783 811 59 125 524 60,7 84,7
Övriga*  2 452 657  63 620 332 39,3  15,3
Summa  45 246 468 122 745 856  100,0  100,0
Andel utländskt ägande      17,7 5,5
         
Innehavsklasser, antal aktier        Antal aktieägare %-andel av aktier
1 - 1 000     29 532 4
1 001 - 100 000     3 964 11
100 001 -       77 85
Summa     30 573 100

 * Exkl. återköpta B-aktier av Holmen

 

 

Skuldsättningsgrad
0,12

Nettoomsättning (Mkr)
16 055

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019