Holmen noterades på Stockholmsbörsen 1936, men hette då Mo och Domsjö AB. Holmens två aktieserier är idag noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.


 • Holmens A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
   
 • A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. I övrigt har aktierna samma rätt. 

 • Antalet aktieägare uppgick per 2018-08-31 till 33 162 (2017-12-31: 30 903). 

 • Resultat per aktie uppgick för 2017 till 19,9 (16,9) kronor, vilket efter genomförd aktiesplit 2018 motsvarar 10,0 (8,5) kronor.
   
 • Utdelningen för 2017 uppgick till 13 (12) kronor per aktie, vilket efter genomförd aktiesplit 2018 motsvarar 6,5 (6,0) kronor per aktie.
   
 • Holmens aktie noterades på Stockholms fondbörs 11 maj 1936.

 • Under 2017 skedde drygt 70 procent av handeln skedde på Nasdaq Stockholm. Därutöver sker handel i Holmen-aktien även på andra handelsplatser såsom BATS Europe, Chi-X och Turquoise.

 

Mer info om aktien

Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019