• Holmens A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap 
  • A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. I övrigt har aktierna samma rätt 
  • Antalet aktieägare uppgick per 2016-12-31 till 28 159 (2015-12-31: 28 176) 
  • Resultat per aktie uppgick för 2016 till 16,9 (6,7) kr 
  • Utdelning för 2016 uppgick till 12 (10,5) kronor per aktie 
  • Holmens aktie noterades på Stockholms fondbörs 11 maj 1936
Mer info om aktien

Skuldsättningsgrad
16%

Nettoomsättning (Mkr)
15 513

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017