• Holmens A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap 
  • A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. I övrigt har aktierna samma rätt 
  • Antalet aktieägare uppgick per 2015-12-31 till 28 176 (2014-12-31: 27 788) 
  • Resultat per aktie uppgick för 2015 till 6,7 (10,8) kr 
  • Utdelning för 2015 uppgick till 10,5 (10) kronor per aktie 
  • Holmens aktie noterades på Stockholms fondbörs 11 maj 1936
Mer info om aktien

Skuldsättningsgrad
21%

Nettoomsättning (Mkr)
16 014

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017