Att attrahera, rekrytera och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för att Holmen framgångsrikt ska kunna bedriva sin verksamhet. Koncernen arbetar aktivt med att fylla sitt arbetsgivarvarumärke med positiva värden, goda villkor och intressanta arbetsuppgifter.


"Stort mandat och utmanande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö" så uttrycker sig Holmens medarbetare när det själva beskriver sitt jobb. Högteknologiska uppgifter och produkter som påverkar är en annan positiv faktor som lyfts fram. Att attrahera kunniga och duktiga människor som med mod, engagemang och ansvar vill utveckla Holmen, är en av de mer strategiskt viktiga uppgifterna för Holmen. För att nå ut med budskapet om hur det är att jobba hos Holmen engageras duktiga "Holmen-ambassadörer" bland företagets medarbetare. De deltar i externa aktiviteter där uppdraget är att representera företaget, svara på frågor och förmedla sin bild av Holmen som arbetsgivare.

Framtida medarbetare

Holmen har nära kontakt med utvalda målgrupper, såsom blivande jägmästare och studenter med inriktning på fiber, papper och massa. Kontakterna knyts vid studentevent, sommarjobb och examensjobb. För många innebär detta att Holmen blir deras förstahandsval vid framtida yrkesval. Andra exempel på långsiktiga samarbeten är återkommande studiebesök inom vissa högskoleutbildningar, samarbeten med gymnasier för att ta emot praktikanter och Holmen-prao för högstadieelever.

Skolkontakter

Grundskolan

Holmen deltar i den riksomfattande verksamhet som bedrivs av organisationen Skogen i Skolan. Holmen är också en aktiv värd för skolornas praktiska arbetslivsorientering (prao). I Hudiksvallsområdet får ett 60-tal grundskoleelever under en tiodagarsperiod delta i arbetet i skogen och vid industrierna och följa virkets väg till färdiga produkter.

Gymnasieskolan

Tillsammans med branschorganisationen Skogsindustrierna deltar Holmen i Framtidsresan som riktar sig till ungdomar och lärare i gymnasieskolor. Temadagar om skogsnäringen genomförs på cirka 140 skolor runt om i Sverige och sedan starten 1999 har över 120 000 elever deltagit. En enkätundersökning som 1 760 elever har besvarat visar att Framtidsresan håller hög klass.

Högskolan och universitetet

Holmen deltar på arbetsmarknadsdagar som arrangeras vid de tekniska högskolorna och vid Skogshögskolan. Tillsammans med andra skogsföretag deltar Holmen också i branschkvällar för studenter vid ett antal tekniska högskolor samt skogliga utbildningar. Verksamheten har bedrivits sedan 1996 och lockar årligen mellan 700–1 000 studenter. Koncernen håller kontinuerlig kontakt med elever på skogliga och tekniska utbildningar som ger kunskaper i linje med Holmens behov. Företaget tar varje år emot studiebesök från utvalda universitet och tekniska högskolor för att öka deras kunskap och intresse för skogsindustrin.

Examensarbeten

Holmen erbjuder årligen ett flertal studenter att göra sina examensarbeten i koncernen. Därutöver tar Holmen emot över 300 sommarjobbande ungdomar. Till detta kan läggas ett stort antal intervjuer och enkäter från studenter som skriver högskoleuppsatser.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017