Här redovisas HR-nyckeltal för koncernen de senaste fem åren.


Medarbetare 2016  2015  2014 2013   2012

Anställda

         

Medelantal

 2 989

 3 315

 3 359

3 718

3 945

   varav kvinnor, %

19,3

19,4

19,2

19,3

19,3

   varav tillfälligt anställda, %

 8,8

 9,0

 7,9

7,7

 6,9

Medelålder1)

46,3

46,8

46,8

46,8

45,9

Sjukfrånvaro2), %

 

 

 

 

 

Totalt

4,2

4,2

3,9

3,6

3,4

   varav frånvaro längre än 60 dagar

 2,0

 1,8

 1,7

 1,4

 1,1

Friskhetsindex (andel medarbetare utan någon sjukdag under året)

48

48

50

47

48

Jämställdhet2), %

 

 

 

 

 

Kvinnliga chefer av totalt antal chefer

19,0

 20,5

 20,9

20,3

 20,3

Rekryterade kvinnor av totalt antal rekryterade

 27

 24

 31

37

 24

Utbildning1), %

 

 

 

 

 

Grundskola

 4

 12

 18

 18

 17

Gymnasium

 67

 60

 59

 58

 60

Högskola, minst två år

27

 27

 27

 25

23

Rekryterade med högskoleutbildning, andel av alla nyanställda

 37

 36

27

 26

26

Nyanställda kvinnor, andel med högskoleutbildning 

 36

 41

 49

 53

 67

Personalomsättning1), %

 

 

 

 

 

Personalomsättning

 6,9

 7,6

 7,2

11,5

 8,5

   varav uppsagda

 1,6

 2,8

 2,0

6,2

2,7

   varav pensionering

 2,4

 2,4

 2,2

1,7

2,6

   varav eget val

 2,9

 2,5

 3,0

3,6

2,9

Rekrytering

 5,4

 5,3

 5,1

3,4

3,6

Arbetsolyckor, antal

 

 

 

 

 

Arbetsolyckor med mer än 8 timmars frånvaro, per miljon arbetade timmar

 8,8

8,8 

 6,5

8,4

 11,6

Facklig samverkan2), %

 

 

 

 

 

Andel anställda som arbetar på en enhet med kollektivavtal

 94

 97

 97

98

 95

Facklig anslutningsgrad

 67

 68

 70

72

 72

 

  1. Avser tillsvidareanställda

  2. Avser tillsvidare- samt visstidsanställda


  

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018