Här redovisas HR-nyckeltal för koncernen de senaste fem åren.


Medarbetare    2017 2016  2015  2014 2013 

Anställda

         

Medelantal

  2 976  2 989

 3 315

 3 359

3 718

   varav kvinnor, %

 19,3 19,3

19,4

19,2

19,3

   varav tillfälligt anställda, %

7,4  8,8

 9,0

 7,9

7,7

Medelålder1)

 46,0 46,3

46,8

46,8

46,8

Sjukfrånvaro2), %

   

 

 

 

Totalt

 4,2 4,2

4,2

3,9

3,6

   varav frånvaro längre än 60 dagar

 2,0  2,0

 1,8

 1,7

 1,4

Friskhetsindex (andel medarbetare utan någon sjukdag under året)

 49 48

48

50

47

Jämställdhet1), %

   

 

 

 

Kvinnliga chefer av totalt antal chefer

 20,7 19,0

 20,5

 20,9

20,3

Rekryterade kvinnor av totalt antal rekryterade

 25  27

 24

 31

37

Personalomsättning1), %

   

 

 

 

Personalomsättning

 8,0  6,9

 7,6

 7,2

11,5

   varav uppsagda

 0,9  1,6

 2,8

 2,0

6,2

   varav pensionering

 2,6  2,4

 2,4

 2,2

1,7

   varav eget val

 4,4  2,9

 2,5

 3,0

3,6

Rekrytering

 5,9  5,4

 5,3

 5,1

3,4

Arbetsolyckor, antal3)

   

 

 

 

Arbetsolyckor med mer än 8 timmars frånvaro, per miljon arbetade timmar

 5,1  8,8

8,8 

 6,5

8,4

Facklig samverkan2), %

   

 

 

 

Andel anställda som arbetar på en enhet med kollektivavtal

 94  94

 97

 97

98

Facklig anslutningsgrad

 77  67

 68

 70

72

 

  1. Avser tillsvidareanställda.

  2. Avser tillsvidare- samt visstidsanställda.

  3. Ingen arbetsolycka med dödlig utgång inträffade under 2017.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019