Som kund till oss kan du känna trygghet i att vi värnar skogen, att våra produktionsmetoder är hållbara då vi ständigt genomför åtgärder för att minska energiåtgång och utsläpp och att vi värnar om våra medarbetare.  

Här kan du läsa om hur vi arbetar med detta fokusområdet, och vad vårt mål är.

Som kund till Holmen kan du känna dig säker på var råvaran till våra produkter kommer ifrån, då vi äger en stor del av skogen som levererar råvaran. Transparens och ansvarstagande är ledord för oss och som kund till Holmen kan du också känna trygghet i vårt samarbete. Holmen har funnits i flera hundra år och kommer att bestå. Många av våra kundrelationer har utvecklats till nära samarbeten där vi gemensamt möter föränderliga behov i en allt mer komplex och global värld.

Trots vår långsiktighet vet vi att en bättre morgondag kräver nytänkande i dag. Vårt fokus är att lösa våra kunders problem, och därför har vi stort fokus på att utveckla moderna lösningar och ett produkterbjudande i framkant. Samtidigt arbetar vi aktivt tillsammans med övriga branschaktörer för att ge beslutsfattare, myndigheter och allmänheten kunskap om skogens betydelse för klimatet och att ett hållbart skogsbruk är grunden för en växande bioekonomi.

Vår affärs bidrag till FN:s mål för en hållbar utveckling: