Hur skiljer sig den nya klimatberäkningen från tidigare år?

Inlagring i Skog (1,04+0,37=1,4 MtCO2e)

 • Levande biomassa = Träd
  • Förändring av virkesförrådet baseras på Holmens skogstaxeringar 2010 och 2019 samt de avverkningsberäkningar Holmen genomfört/planerar genomföra.
   • Holmen hade en ökning av virkesförrådet på 0,76Mm3/år 2010-2019. Skörd framöver planeras så att virkesförrådet ökar 0,70 Mm3/år.
   • Impediment beräknas ha hälften så mycket virkesförrådsökning som produktionsskog (blir 0,13 Mm3/år)
   • CO2-upptaget i virkesförrådet beräknas fram rent fysiskt: 1,37 kubik levande biomassa (träd) beräknas växa på 1 skogskubikmeter. Levande biomassa har en densitet på 50% och kolhalten är 50 % i torr biomassa. Omräkningsfaktorn från kol till koldioxid är 3,67. Alltså: 1,37(kubik träd)* 0,5(densitet)*0,5(kolhalt)*3,67(kol till koldioxid)*(0,7+0,13)(virkesförrådsökning)=1,04MtCO2e.
  • Mark
   • Här räknar vi istället med en inlagringsfaktor uträknad av svenska naturvårdsverket med IPCCs metodik = 0,3 ton CO2/ha och år = 0,37MtCO2e på Holmens marker.
  • Enbart skogsmark ingår i beräkningarna

 

Inlagring i produkter

 • Beräknad på inlagringsfaktor uträknad av svenska naturvårdsverket med IPCCs metodik.
  • Trävaror:
   • 1 m3 ny sågad trävara ökar den globala CO2-netto-inlagringen i trävaror med 0,32 ton CO2e. (se substitution för mer info)
   • IPCCs metodik estimerar en halveringstid på 30 år för trävaror.
  • Papper och Kartong:
   • 1 ton papper & kartong ökar den globala CO2-netto-inlagringen i papper och kartong med 0,04 ton CO2e.
   • IPCCs metodik estimerar en halveringstid på 2 år för fiberprodukter.

 

Substitution

 • Energi:
  • Vattenkraft substituerar kolkraft. (820 g CO2/kWh substitueras med 10 g CO2/kWh.)
   • Motsvarar en substitutionsfaktor på 0,81.
  • Vindkraft substituerar kol och gaskraft. (600 g CO2/kWh substitueras med 10 g CO2/kWh.)
   • Motsvarar en substitutionsfaktor på 0,59.
  • Bioenergi: För varje biogen kolatom som släpps ut undviks 0,7 kolatomer att grävas upp ur marken i form av kol eller olja.
   • Baseras på forskningsrapporter lästa av Peter Holmgren samt estimat gjorda av SCA och Peter Holmgren.
   • Motsvarar en substitutionsfaktor på 0,7.
  • Trävaror:
   • Ersätter cement, stål och betong – även SCA, Södra, SI, CEPI räknar med denna substitutionsfaktor.
    • För varje biogen kolatom som finns i trävarorna, så undviks 1,5 fossila kolatomer att grävas upp ur marken i form av kol eller olja.
    • Baseras på flertal forskningsrapporter, lästa av Peter Holmgren. Lars Strömberg känner till flera av dem: https://mb.cision.com/Main/600/2752801/999695.pdf
   • Blir bioenergi – Endast Holmen räknar med denna substitution.
    • För varje m3 ny sågad trävara som tillverkas har naturvårdsverket beräknat, med IPCCs metod, att den globala inlagringen av CO2 i trävaror ökar med 0,32 ton CO2 (se inlagring ovan). 0,32 ton CO2-inlagring i trävaror motsvarar 0,353 m3 trävara. ((0,324 ton CO2/m3) / (3,67(kol till koldioxid)) / (0,5 ton kol / ton torr biomassa) / (densitet på 0,5 t/m3) = 0,353) Det innebär alltså att för varje ny m3 sågad trävara som Holmen producerar så frigörs 1-0,353=0,647 m3 biogen CO2 ifrån en gammal trävara som förmultnar eller brinner upp. Faktorn är alltså 1:0,647.
    • Holmen estimerar att 100 % av dessa gamla trävaror blir bioenergi. Precis som för bioenergi så beräknas varje biogen kolatom som släpps ut från biobränsle att undvika att 0,7 kolatomer grävs upp ur marken i form av kol eller olja = 0,647*0,7=0,45
   • Motsvarar en substitutionsfaktor på 1,95 (1,5+0,45).
  • Papper och Kartong:.
   • Blir bioenergi efter en livslängd som IPCC beräknar till 2 år: För varje biogen kolatom som då släpps ut undviks 0,7 kolatomer att grävas upp ur marken i form av kol eller olja.
   • Baseras på forskningsrapporter lästa av Peter Holmgren samt estimat gjorda av SCA och Peter Holmgren.
   • Motsvarar en substitutionsfaktor på 0,7.