Den mängd vatten som används i produktionen minskar stadigt till följd av allt effektivare metoder och utrustning.


Holmen använder vatten för att transportera och tvätta fibrer vid bruken. Vatten används också för bland annat kylning och ångproduktion. Till nästan 100 procent används ytvatten, det vill säga vatten som tas från sjöar och vattendrag. Samma vatten används ofta flera gånger. Vatten från processerna renas i flera steg innan det släpps ut. För Holmens anläggningar handlar det om olika kombinationer av mekanisk, biologisk och kemisk rening.  

Vid bruken finns villkor för utsläpp av olika ämnen. Villkoren är fastställda av miljömyndigheterna. Miljötillståndens krav på typ av rening bestäms utifrån vattenförhållandena i brukens omgivning, vilka är unika för varje bruk. Holmen följer i nära samarbete med miljömyndigheterna fortlöpande tillståndet i de mottagande vattenmiljöerna.  

I Holmens skogar finns sjöar, bäckar och andra vattenrika miljöer som alla är känsliga ekosystem med rikt djurliv. Skogens vatten är ett prioriterat område för Holmen och aktiva insatser återfinns i såväl miljömål som i praktiskt arbete. Som ett viktigt led i detta arbete genomförs kontinuerligt utbildningsinsatser för fältpersonal och entreprenörer med fokus på vattenfrågor i praktiken.

 

  

Director of Sustainable and Environmental Affairs
Lars Strömberg Holmen
Mobil: +46 70 668 90 18
Avdelning: K-Stab Teknik
Strandvägen 1
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017