Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö  2016  2015  2014  2013  2012
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Skörd av egen skog, 1 000 m3fub  2 986  3 213 3 297 3 465  3 211
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh   1 079  1 441 1 113 1 041   1 343
Bruket i Workington,
Produktion, 1 000 ton
         
Kartong  174  192  201 170   171
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub   0,29  0,31  0,33 0,30   0,28
Inköpt massa  66,0  71,9  70,9 73,7   69,5
Vattenförbrukning, milj m3 6,4   6,8  7,3 8,2    8,0
Kemikalier1) 22,3   22,6  27,0 24,1   22,5
Fyllmedel, pigment1)  21,5  23,2  23,4 23,0   21,0
Värmeenergi2), GWh          
Produktion vid bruk, biobränsle  1 640  1 456 1 543 1 076  -
Inköpt, naturgas och olja  179  299  42 233   507
Elenergi2), GWh          
Produktion vid bruk  372  351  327 262 -
Inköpt  1,1  10,6 7,8 46  226
Utsläpp till luft, ton          
Svaveldioxid (räknat som svavel, S)  6,3  3.7  6,2 7,4   1,2
Kväveoxider  194  143  161 110   115
Stoft  1,0  3,5  4,4 2,6   3,1
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  31,8  55,4  7,9 41,0    81,6
- Biogen  514  499  505 385
Utsläpp till vatten, ton           
COD, (organisk substans), 1 000 ton  9,7  10,5  10,0 9,8   9,4
Suspenderande ämnen 1 620  1 860  2 300 2 770   1 820
Kväve 59  32  30 15   29
Fosfor 4,1  4.3  6,7 2,7   4,0
Biprodukter, 1 000 ton          
Till energiproduktion, internt  15,7  19.4 4,7 - -
Avfall, 1 000 ton          
Nyttiggjorda eller till återvinning 20  19  22 392)  -
Farligt3)  0,43  0,01  0,02 0,01   0,10
Deponerat (vått) 0,13  0,05  0,03 0,04   0,12

 

  1. 100 procent aktiv substans. Total mängd handelsvara var för kemikalier 

    36 200 ton och för fyllmedel och pigment 27 200 ton.

  2. Ny uppgift från 2013.

  3. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018