EU:s regelverk för kemikalier infördes 2007. Holmen arbetar systematiskt för att uppfylla dess krav.


Kemikalier är nödvändiga i tillverkningen av papper och kartong för att bland annat ge produkterna specifika egenskaper. Vissa kemikalier används i stora mängder, medan andra förekommer i bara små kvantiteter.

Endast godkända kemikalier

Kemikaliegrupper finns vid samtliga av Holmens enheter. Kemikalier bedöms ur flera aspekter såsom teknisk funktion, produktsäkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö. 

Holmen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra den gemensamma databas för kemikalier som finns inom koncernen. Arbetet sker i nära samarbete med de företag som levererar kemikalierna. 

Holmen redovisar varje år den fullständiga användningen av kemikalier till miljömyndigheterna. 

EU-förordningen REACH har skärpt kraven på tillverkare och importörer av kemikalier att bedöma hälso- och miljörisker. Koncernen arbetar för att uppfylla kraven i REACH, bland annat har ett REACH-nätverk utvecklats och branschorganisationerna i Sverige och Storbritannien används som stöd.

 

 

 


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017