Holmen arbetar systematiskt för att uppfylla krav gällande användning och hantering av kemikalier.


Kemikalier är nödvändiga i tillverkningen av papper och kartong för att bland annat ge produkterna specifika egenskaper. Vissa kemikalier används i stora mängder, medan andra bara förekommer i små kvantiteter.

Endast godkända kemikalier

Kemikaliegrupper finns vid samtliga av Holmens enheter. Kemikalier bedöms ur flera aspekter såsom teknisk funktion, produktsäkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö.

Holmen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra den gemensamma databas för kemikalier som finns inom koncernen. Arbetet sker i nära samarbete med de företag som levererar kemikalierna.

Holmen redovisar varje år användningen av kemikalier till miljömyndigheterna.

EU-förordningen REACH har skärpt kraven på nedströmsanvändare, tillverkare och importörer av kemikalier att bedöma hälso- och miljörisker. Koncernen arbetar systematiskt för att uppfylla kraven i REACH och annan lagstiftning kopplad till användning och hantering av kemikalier. Holmens koncernövergripande kemikaliegrupp utgör stöd i detta arbete.

 

 


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018