GRI – Global Reporting Initiative – är ett internationellt samarbetsorgan där många olika intressentgrupper i samhället arbetat fram globala riktlinjer för hur företag ska redovisa det som ryms under begreppet hållbar utveckling.


Syftet med GRI är att skapa enhetlighet för hållbarhetsredovisning och göra det lättare att bedöma och jämföra företag ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Att tillämpa GRI:s riktlinjer är frivilligt.

Holmen ser positivt på GRI och följer sedan 2006 dess riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Fram till och med årsredovisningen för 2014 redovisade Holmen på nivån GRI A+. Från och med årsredovisningen för 2015 har riktlinjerna i GRI G4 använts på redovisningsnivån Core.

Revisionsföretaget KPMG har översiktligt granskat innehållet i Holmens GRI-redovisning för 2017 mot informationskraven i GRI:s riktlinjer. På denna webbplats finns ett GRI-index och här finns också KPMG:s rapport.

GRI:s webbplats ger en komplett bild av GRI och dess regelverk.

www.globalreporting.org

Kontakta oss för GRI-rapporter för tidigare år.


Hållbarhets- och kommunikationsdirektör
Stina Sandell Holmen
Mobil: +46 73 986 51 12
Avdelning: K-stab Hållbarhet och kommunikation
P.O. Box 5407 SE-114 84 Stockholm
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019