Här redovisas hållbarhetsnyckeltal för produktion och miljö de senaste fem åren.


Produktion och miljö

 2015 2014  2013  2012  2011
Intern råvaruanskaffning (Holmen)          
Avverkning i egna skogar  3 213  3 297  3 465  3 211 2 988
Elproduktion, vattenkraft/vindkraft, GWh  1 441 1 113 1 041   1 343  1 230
Bravikens Sågverk, Produktion, 1 000 ton          
Trävaror, 1 000 m3  419 401 388   344  257
Råvaror, 1 000 ton          
Virke, milj m3fub  0,80  0,79 0,76    0,70   0,53
Värmeenergi, GWh          
Produktion vid bruk från returlutar, bark och vedrester1)  104  79  73   60  53
Inköpt, naturgas och olja  15  13  32   43  34
Elenergi, GWh          
Inköpt  26  24  23   23  20
Utsläpp till luft, ton          

Svaveldioxid (räknat som svavel, S)

 1,0 0,42  1.0   1,6  2,2
Kväveoxider  40  32 32   33  23
Stoft  0,2  0,1  0,4   0,4  0,1
Koldioxid, 1 000 ton          
- Fossil  4  3  9   12  10
- Biogen  31  32  30   25  22
Biprodukter, 1000 ton          
Till energiproduktion, externt  201 193 2162)    
Avfall, 1 000 ton          
Farligt3)  9,0  1,9  1,6   1,0  1,0
Deponerat (vått)  -  -  -  -  3,5

 

 

  1. Värmeenergi från Bravikens pappersbruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergin är inkluderande i tabellen.
  2. Ny uppgift för 2013.
  3. Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017