Basfakta om Holmens skogar år 2015.


Holmens skogar 2015  
Total landareal 1 269 000 ha
Total skogsmarksareal1) 1 153 000 ha
   - varav naturvårdsareal  202 000 ha
Produktiv skogsmark2) 1 042 000 ha
Totalt virkesförråd produktiv skogsmark3) 119 milj m3sk

 

 

  1. Analys utförd av Riksskogstaxeringen enligt internationella definitionen av skogsmark: Landareal >0,5 hektar med träd där krontäckningen är större än 10 procent för skog som är minst 5 meter hög vid mogen ålder.
  2. Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk per hektar och år (i genomsnittunder beståndets växttid).
  3. Justering har skett i förhållande till tidigare år som följd av ny mätmetod.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017