Här redovisas HR-nyckeltal för koncernen de senaste fem åren.


Medarbetare

 2015  2014 2013   2012 2011
Anställda          
Medelantal  3 315  3 359 3 718 3 945 4 041
   varav kvinnor, %

 19,4

 19,2

19,3 

19,3

19,2

   varav tillfälligt anställda %  9,0  7,9 7,7  6,9 6,6
Medelålder1)  46,8 46,8 46,8 45,9 46,1
Sjukfrånvaro2), %          
Totalt  4,2  3,9 3,6  3,4 3,5
   varav frånvaro längre än 60 dagar

 1,8

 1,7

 1,4

 1,1

 1,2

Friskhetsindex (andel medarbetare utan någon sjukdag under året)  

 48

 50

 47

48

 48

Jämställdhet2), %          
Kvinnliga chefer av totalt antal chefer  20,5  20,9 20,3  20,3 19,1
Rekryterade kvinnor av totalt antal rekryterade  24  31 37  24 26
Utbildning1), %          
Grundskola

 12

 18

 18

 17

 18

Gymnasium

 60

 59

 58

 60

60

Högskola, minst två år

 27

 27

 25

23

22 

Rekryterade med högskoleutbildning, andel av alla nyanställda

 36

27

 26

26

19 

Nyanställda kvinnor, andel med högskoleutbildning 

 41

 49

 53

 67

68 

Personalomsättning1), %          
Personalomsättning  7,6  7,2 11,5  8,5 8,9
   varav uppsagda  2,8  2,0 6,2 2,7 3,5
   varav pensionering  2,4  2,2 1,7 2,6 1,9
   varav eget val  2,5  3,0 3,6 2,9 3,5
Rekrytering  5,3  5,1 3,4 3,6 4,4
Arbetsolyckor, antal          
Arbetsolyckor med mer än 8 timmars frånvaro, per miljon arbetade timmar 8,8   6,5 8,4  11,6 11.3
Facklig samverkan2), %          
Enheter som omfattas av kollektivavtal  97  97 98  95 96
Facklig anslutningsgrad  68  70 72  72 71

 

 

  1. Avser tillsvidareanställda
  2. Avser tillsvidare- samt visstidsanställda


 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017