2015  2014  2013   2012 2011 
Elenergi          
Holmens produktion relativt total användning, %          
Egen vattenkraft/vindkraft  36  27 24 30 27
Elproduktion vid bruk  20  18 17 12 10
Inköpt elenergi  44  55 59 58 63
           
Värmeenergi          
Andel av Holmens produktion/användning, %                     
Biobränsle 68  73 64 49 51
Återvunnen värmeenergi  17  17 17 20 21
Naturgas  12  8 12 18 12
Olja, gasol   2  2 6 9 8
Inköpt värmeenergi   <1  <1 <1 4 8

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017