Holmens industriella verksamhet kräver tillstånd från miljömyndigheterna i respektive land. På samma sätt finns andra myndigheter och certifieringsorgan som kontrollerar att skogsbruk och virkeshandel sker inom ramen för lagar och överenskomna regler.


Certifieringar

Holmen tillämpar certifierade system för miljö-, energi-, arbetsmiljö- och kvalitetsledning samt skogsskötsel. Systemen är integrerade i verksamheten och revideras årligen av såväl intern som extern expertis. 

 

 

ISO 14001, ISO 50001 och ISO 9001 är internationella standarder för miljöstyrning,
energiledning och kvalitetsledning.

 

 

FSC® – Forest Stewardship Council® (FSC-ID) – är ett internationellt system för skogscertifiering,
som stöds av flera miljöorganisationer.

 

 

PEFCTM – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – är ett
internationellt system för skogscertifiering.

 

 

OHSAS 18001 är ett internationellt system som ger struktur för hur en organisation kan arbeta
med arbetsmiljöfrågor.

 

 

EU Ecolabel - tidigare känd som EU-blomman, är EU:s officiella miljömärke. Kraven
för märkningen tas fram av ansvariga organ i medlemsländerna. De produkter som godkänns
för certifieringen granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska
uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

 

Spårbarhetscertifieringar

Med spårbarhetscertifieringar innebär att virke som används vid de certifierade anläggningarna kan spåras till sitt ursprung. Holmen Skogs spårbarhetscertifiering innebär en försäkran om att även det ej certifierade virket inte är avverkat olagligt eller i strid med ursprungsbefolkningars rättigheter, inte kommer från kontroversiella källor, inte är genmodifierat och inte kommer från naturskogar som omvandlats till plantager.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019