Bestyrkanderapport gällande Holmen AB:s hållbarhetsredovisning 2017.


Utdrag: "Vi har fått i uppdrag av koncernledningen i Holmen AB att översiktligt granska Holmens AB:s hållbarhetsredovisning för år 2017. Holmen har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 2 i detta dokument." 

PDF icon Läs hela revisors rapport

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019