Revisors rapport gällande Holmen AB:s hållbarhetsredovisning 2015.


Utdrag: "Vi har fått i uppdrag av koncernledningen i Holmen att översiktligt granska Holmens hållbarhetsredovisning för år 2015. Holmen har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 3 i Holmen Årsredovisning 2015." 

PDF icon Läs hela revisors rapport

 

 

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017