Närbild på en harsyra i skogen

Våra tre fokusområden

Våre tre fokusområden summerar hur vår affär skapar värde för klimat, kunder och medarbetare. Tillsammans skapar de värde för både våra aktieägare och samhället i stort.

Globala mål för en hållbar utveckling

Holmen är ett exportbolag och en del av svensk basindustri.

Med ett stort upptag av koldioxid och export av klimatsmarta produkter är vårt bidrag till en hållbar utveckling globalt.

Utmaningarna och den direkta påverkan vi har på miljö och människor är till stora delar lokala.

Läs mer om Holmen och de Globala målen

Hållbarhetsrapportering

Holmen har en integrerad årsredovisning som omfattar vår finansiella redovisning och delar av vår icke finansiella redovisning, det vill säga vår hållbarhetsredovisning. Övriga delar av vår hållbarhetsredovisning finns att läsa här på webben. Vi redovisar enligt GRIs riktlinjer.

Gå vidare till vår hållbarhetsrapportering här