Certifikat m.m. finns här

PEFC-licensnummer 

Holmen Skog AB

Skogsbruksorganisation

PEFC/05-31-32

 
Holmen Paper AB  - Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk

PEFC/05-33-134

Iggesund Paperboard AB 

PEFC/05-33-105

Holmen Timber AB 

PEFC/05-32-55 

 

FSC®-licensnummer

Holmen Skog AB

FSC-C019863
FSC-C003047
FSC-C009819
 
Holmen Paper AB - Bravikens pappersbruk och Hallsta pappersbruk

FSC-C020071 
 
Holmen Timber AB - Bravikens sågverk och Iggesunds sågverk

FSC-C104016 
 
Holmen Mets AS

FSC-C108777
 
Iggesund Paperboard AB

FSC-C110018 
 
Iggesund Paperboard (Workington) Ltd 

FSC-C008588 

Iggesund Forestry (UK) 

FSC-C006796