Tillstånd, Certifikat, Ledningssystem

Holmens industriella verksamhet kräver tillstånd från miljömyndigheterna i respektive land. Verksamheten kontrolleras av miljömyndigheterna. De certifierade ledningssystemen kontrolleras regelbundet av externa, certifierade revisorer. Holmens enheter har de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheterna. I tillägg till detta finns ett stort antal certifikat för olika typer av ledningssystem.