Uppförandekod och policyer

Holmens uppförandekod, policyer och riktlinjer tydliggör och betonar de krav och förväntningar som finns på Holmens medarbetare. Tillsammans med lagstiftningen i respektive land sätter det ramarna för Holmens agerande på olika områden.

Policy och uppförandekod

Holmens uppförandekod, policyer och riktlinjer tydliggör och betonar de krav och förväntningar som finns på Holmens medarbetare. Tillsammans med lagstiftningen i respektive land sätter det ramarna för Holmens agerande på olika områden.

Att Holmen har gott anseende som ett ansvarsfullt och förtroendeingivande bolag är en grundläggande förutsättning för vår verksamhet. Vår verksamhet ska genomsyras av ett ansvarsfullt beteende, både internt och gentemot aktieägare, kunder, leverantörer, myndigheter och övrig omvärld. Därför har Holmen en tydlig uppförandekod som gäller i alla affärsrelationer.

Vi uppmanar våra affärspartners att agera enligt denna kod och vi tar det i beaktande när vi väljer vilka vi samarbetar med.