Styrning, strategi, mål och risker

Vår hållbara affärsstrategi och våra hållbara affärsmål bidrar till vår lönsamma affär.