"Stort mandat och utmanande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö" så uttrycker sig Holmens medarbetare när det själva beskriver sitt jobb. Högteknologiska arbetsuppgifter och produkter som påverkar är en annan positiv faktor som lyfts fram. Att attrahera kunniga och duktiga människor som med mod, engagemang och ansvar vill utveckla Holmen, är en av de mer strategiskt viktiga uppgifterna för Holmen. Det bästa verktyget för att skapa en tydlig och sann bild kring Holmen som arbetsgivare är våra medarbetare. När vi låter våra anställda med egna ord berätta om Holmen som arbetsgivare och sin roll, då skapar vi en tydligare och sannare kommunikation mot arbetsmarknaden. Vi har många mycket kunniga och engagerade medarbetare som berättar om Holmen som arbetsgivare på arbetsmarknadsdagar, på vår hemsida, i våra rekryteringsannonser och i social media.

Skol- och universitetskontakter

Holmen har kontakt med utvalda målgrupper, såsom blivande jägmästare och studenter med inriktning mot skogsindustrins produkter. Kontakterna knyts vid studentevent, sommarjobb och examensjobb. För många innebär detta att Holmen blir deras förstahandsval vid framtida yrkesval. Andra exempel på långsiktiga samarbeten är återkommande studiebesök för vissa högskoleutbildningar, samarbeten med gymnasier för att ta emot praktikanter och Holmen-prao för högstadieelever.

Grundskolan

Holmen deltar i den riksomfattande verksamhet som bedrivs av organisationen Skogen i Skolan. Holmen är också en aktiv värd för skolornas praktiska arbetslivsorientering (prao). I Hudiksvallsområdet får närmare ett 50-tal grundskoleelever under en tiodagarsperiod delta i arbetet i skogen och vid industrierna och följa virkets väg till färdiga produkter.

Högskolan och universitetet

Holmen deltar på arbetsmarknadsdagar som arrangeras vid de tekniska högskolorna och vid Jägmästarprogrammet och Skogsmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Företaget tar varje år emot studiebesök från universitet och tekniska högskolor för att öka deras kunskap och intresse för skogsindustrin i allmänhet och Holmen i synnerhet.

Examensarbeten och sommarjobb

Holmen erbjuder årligen ett flertal studenter att göra sina examensarbeten i koncernen. Därutöver tar Holmen emot flera hundra sommarjobbande ungdomar. Till detta kan läggas ett stort antal studenter som skriver högskoleuppsatser.