Färsk fiber ger unika fördelar

För kartong ger färska fibrer högre styrka, bättre ljushet och neutral doft-och smakpå­verkan i kontakt med livsmedel. Detta är exempel på egenskaper som innebär tydliga mervär­den för slutprodukten. Kombinationen av den färska fibern och kartongens inbyggda egenskaper gör det dessutom möjligt att till­verka attraktiva och funktionella förpack­ningslösningar som med fördel kan ersätta förpackningar baserade på fossila råvaror.

Holmens magasin- och bokpapper tillverkas av färsk fiber från svenska skogar vilket gör det möjligt att utveckla papperskvaliteter med hög bulk, papper som är tjocka men ändå lätta. Det innebär att kunden, trots färre ton papper, kan producera trycksaker med samma tjocklek och känsla som med traditionella, dyrare papperskvaliteter. Sam­mantaget leder detta till lägre kostnader för såväl papper som distribution. Papper som baseras på färsk fiber får en hög stabilitet i förhållande till vikten. Därtill har pappret en naturligt högre ljushet som förhöjer upplevelsen av text och bild jäm­fört med returfiberbaserade papper. Det gör trycksaker av färskfiberbaserade papper till ett naturligt komplement till digitala medier.

Returpapper kräver färsk fiber

Massa, papper och kartong som tillverkas av färsk fiber från nordiska skogar spelar en viktig roll i det europeiska returfiberkretsloppet. I övri­ga Europa är skogstillgångarna begränsade och därför baseras papperstillverkningen i betydligt högre grad på returpapper. När fibern används för första gången är det en färsk fiber. När pappret samlas in och återvinns blir den istället en returfiber. Papper kan återvinnas upp till sju gånger, innan returfibern blir för kort och svag, och bryts ner. Kretsloppet måste med andra ord kontinu­erligt tillföras färska fibrer från hållbart brukade skogar. Utan färsk fiber ingen framtida returfiber.

När fibern används för första gången är det en färsk fiber. När pappret samlas in och återvinns blir den istället en returfiber. Papper kan återvinnas upp till sju gånger innan returfibern blir för kort och svag. Kretsloppet måste med andra ord kontinu­erligt tillföras färska fibrer från hållbart brukade skogar. Utan färsk fiber ingen framtida returfiber.

Läs mer om Holmen's hållbart brukade skogar här.