Hackspett på gren

Så arbetar vi för biologisk mångfald

Som ett skogsbolag med industrier är vi beroende av att naturen är välmående, hållbar och levande – för vår planet, vår affär och för kommande generationer. Vårt mål är att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i Holmens skogar.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är ett komplext samspel mellan många olika arter i olika naturmiljöer och en förutsättning för allt liv på jorden. Tillsammans utgör växter och djur fantastiska ekosystem där alla arter är beroende av varandra. Försvinner en art kan det leda till att andra växter eller djur påverkas negativt och naturens stabilitet rubbas. Därför arbetar vi på Holmen aktivt för att bevara den biologiska mångfalden i alla led.

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Den svenska skogen är en ovärderlig resurs som både binder koldioxid och bidrar med ett förnybart alternativ till fossila material som betong och stål. Den är också hem för en mängd växt- och djurarter. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på vår planet. Fungerande ekosystem ger till exempel ökat skydd av skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar dessutom till ett stabilt klimat.

Biologisk mångfald i alla led

Alla våra affärsområden utgör en del i den skogsbaserade förnybara råvarans kretslopp. Vi förädlar råvaran till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Vi producerar även förnybar energi från vatten- och vindkraft.

Mer om vårt miljöarbete

Allt börjar i skogen

Vi på Holmen har tagit hand om vår svenska skog i över 150 år. För att kunna bruka skogen långsiktigt i generationer är vi beroende av att naturen är välmående, hållbar och levande. Vi ser det som självklart och fullt möjligt att bruka skogen aktivt samtidigt som vi bevarar och främjar viktiga naturvärden för framtida generationer, det är själva kärnan i vår affär.

Därför fortsätter vi löpande att forska och utveckla vårt skogsbruk för att främja den biologiska mångfalden i våra skogar. Vi är långt ifrån klara.

Mer om hållbart skogsbruk

Invigdes 2019-06-05

Upptäck Holmens kunskapsskogar

Kunnådalen är vår första kunskapsskog. Ett av flera skogsområden som valts ut för att samla in och sprida kunskap. Här möts känslan av vildmark och rika kulturmiljöer.

Mer om kunskapsskogar

Vill du veta mer?

Konsten att odla skog

De bärande principerna bakom Holmens hållbara skogsbruk beskrivs i boken "Konsten att odla skog". Ladda ner den som pdf här.

Ladda ner boken