Nyckeltal

Här presenteras nyckeltal som beskriver vår miljömässiga och sociala status samt Holmens markareal och klimatnytta inklusive scope 1, 2 och 3 och koldioxidupptag och koldioxidsubstituering. Många av nyckeltalen återfinns även i våra årsredovisningar.

Fotnot - Holmens markareal, förteckning

1) Analys utförd av Riksskogstaxeringen enligt internationella definitionen av skogsmark: landareal större än 0,5 hektar med träd där krontäckningen är större än 10 procent för skog som är 5 meter hög vid mogen ålder.

2) Skogsmark som kan producera minst 1 m3sk per hektar och år (i genomsnitt under beståndets växttid).