Dimma över trädtoppar

Hållbarhetsrapportering

Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser över trädtopparna. Det är Holmen, en affär som handlar om att äga och förädla våra skogar.

Holmen's Årsredovisning 2019

Hållbara affärsmål

Vi ska skapa värden som består över tid. Samtidigt ska vi bidra till ett bättre klimat. Läs mer om Holmen's Hållbara affärsmål här!

Hållbara affärsmål

Leverantörsuppföljning

Genom nära samarbete med våra leverantörer skapar vi en kvalitativ och stabil försörjningskedja. Lär dig mer om hur vi arbetar för en ansvarsfull försörjningskedja här.

Leverantörsuppföljning

I samarbete med våra intressenter

Holmens breda verksamhet innebär många kontaktytor med olika grupper i samhället. Kunskap om och en fortlöpande dialog med företagets intressenter är en självklarhet. Det ger förutsättningar att kunna bedriva verksamheten effektivt och långsiktigt. Det bidrar också till att utveckla företaget.

I samarbete med våra intressenter

Styrning, Strategi, Mål och Risker

Vår hållbara affärsstrategi och våra hållbara affärsmål bidrar till vår lönsamma affär. Desto mer skog vi brukar och förädlar, desto bättre är det för klimatet.

Styrning, Strategi, Mål och Risker.
Plantor i plantskola

Vi skapar en hållbar framtid

Kontakt hållbarhetsfrågor

Stina Sandell

Hållbarhets- och kommunikationsdirektör

+46 73 986 51 12

stina.sandell@holmen.com

Elin Swedlund

Hållbarhetsansvarig

+46 (0)8 666 21 00

elin.swedlund@holmen.com