Skog i skymning

Hållbarhet

Vi agerar i en omvärld i snabb utveckling och förändring. Holmens största möjlighet att påverka och skapa en hållbar framtid finns inom tre områden. Vi hjälper våra kunder till hållbara affärer. Vi bidrar till ett bättre klimat. Vi är engagerade i våra medarbetare och de samhällen där vi verkar.

Våra hållbara affärsmål