Man i skog

Hållbarhet

Vi agerar i en omvärld i snabb utveckling och förändring. Holmens största möjlighet att påverka och skapa en hållbar framtid finns inom tre områden. Vi hjälper våra kunder till hållbara affärer. Vi bidrar till ett bättre klimat. Vi är engagerade i våra medarbetare och de samhällen där vi verkar.

Cirkularitet - en integrerad del av vår affär

Växande välmående skogar, effektiv råvaruhantering och cirkulära kretslopp är förutsättningar för vår lönsamhet. Det är också grunden till en genuint hållbar affär.

Läs mer

Utmärkelser

Strategiska val och investeringar för framtiden har stärkt Holmens hållbarhetsprofil och resulterat i viktiga erkännanden, priser och certifieringar.

Läs mer

Plantor i plantskola

Vi skapar en hållbar framtid