Tillståndsansökan Högsjön återkallad

Hösten 2021 lämnade Holmen in en ansökan om att uppföra en vindkraftpark i Högsjön. Ansökan återkallades våren 2022 eftersom Finspångs kommun meddelat att en vindbruksplan ska tas fram innan nya projekt kan tillstyrkas.

Ansökan omfattade 14 verk som beräknades kunna generera 350 GWh el per år. Det motsvarar den årliga användningen för ca 70 000 hushåll.

Holmen tycker fortsatt att området är lämpligt för vindkraft.

Nedan hittar du handlingar från ansökan, samrådssvar och analyser som gjordes då projektet var aktuellt.

 

 

 

 

 

Tidigare dokumentation och tillståndsansökan

Tillståndsansökan

Karta med verksplacering:

Ansökan vindkraftpark Högsjön (pdf)

Bilaga A - Karta och koordinater (pdf)

Bilaga B - MKB utan fågel Högsjön (pdf)

Bilaga B11 - Fotomontage (pdf)

Bilaga B2 - Samrådsredogörelse (pdf)

Bilaga B2.7 - Frågor och svar (pdf)

Bilaga C - Teknisk beskrivning (pdf) 

 

Underlag för samråd höst 2020 vindkraftprojekt Högsjön

Samrådsunderlag Högsjön

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga