29 Januari 2023.  Nu har vi mottagit ett antal yttranden – stort tack till alla er som har lämnat era synpunkter. Vi arbetar nu med att sammanställa alla yttranden i en samrådsredogörelse som sedan kommer att skickas till Länsstyrelsen tillsammans med den ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som arbetas fram.

 

22 November 2022. Stort tack till alla er som deltog vid öppet hus i Hedvigsfors och genom era synpunkter, tankar och frågor bidrog till bra och värdefulla möten. Nu finns affischerna från utställningen i Hedvigsfors på projektsidan.

 

3 November 2022. Nu är projektsidan uppdaterat med mer material i form av fotomontage och en samrådsportal.

I fotomontagen kan du se hur vindkraftverken kan komma att synas från olika platser i området. I vår interaktiva samrådsportal får du en övergripande introduktion till samrådshandlingen och kan utforska kartorna närmare genom att zooma och klicka fram information.

 

13 Oktober 2022. Vi bjuder in till samrådsmöte i ”öppet-hus”-form på Hedvigsfors Herrgård, 824 79 Bjuråker. För att inte överskrida maxantalet besökare i herrgården kommer vi att hålla möte vid tre olika tillfällen:

  • Torsdag 17 november kl. 18.00–20.00
  • Fredag 18 november kl. 13.00–15.00
  • Fredag 18 november kl. 17.00–19.00

Vi behöver på förhand veta hur många som planerar att delta vid varje samrådstillfälle. Meddela oss helst genom att skicka ett mejl till samradtigerberget@ecogain.se. Ange ditt namn och vilken mötestid du kommer att delta, se dagar och tider ovan.

Under samrådsmötet kan du ta del av en utställning med fotomontage, kartor och information om den planerade vindkraftsparken. Holmen, miljökonsulten Ecogain och ljudkonsulten Akustikkonsulten kommer att finnas på plats för att besvara frågor och ta emot synpunkter och information.

Under mötet bjuder vi på fika!