Tillståndsansökan och process

Tillståndsansökan för vindkraftparken i Klintaberget i Östergötland lämnades in under hösten 2021. Under våren 2022 justerades ansökan så att projektområdet i sin helhet lokaliseras inom Norrköpings kommun. Justeringen gjordes efter att Finspångs kommun meddelat att en vindbruksplan ska tas fram innan nya projekt kan tillstyrkas.

Den 28 november 2022 deklarerade kommunfullmäktige i Norrköpings kommun att de avser använda sitt veto vid en ansökan om etablering av vindkraftspark vid Klintaberget. I beslut den 24 april 2023 avstyrkte kommunfullmäktige i Norrköpings kommun, bolagets reviderade ansökan.

Ansökan omfattade 12 verk som beräknas kunna generera 300 GWh el per år. Det motsvarar den årliga elanvändningen för ca 60 000 hushåll.

Holmen tycker fortsatt att området är lämpligt för vindkraft.

Nedan hittar du reviderad ansökan, uppdaterad karta med koordinater, uppdaterade fotomontage samt tidigare aktuella handlingar.

 

Uppdaterad tillståndsansökan

Reviderad Ansökan vindkraftpark Klintaberget.pdf

Karta och koordinater.pdf

Fotomontage.pdf

 

image3rhd.png

Ursprunglig tillståndsansökan 

Här hittar du handlingar från ansökan som lämnades in under oktober 2021. Ansökan omfattade då även en yta i Finspångs kommun och innehöll vid den tidpunkten 18 verk. 

Ansökan vindkraftpark Klintaberget (pdf)

Bilaga A Karta och koordinater (pdf)

Bilaga B MKB, utan fågel, Klintaberget (pdf)

Bilaga B2 Samrådsredogörelse (pdf)

Bilaga B2.7 Frågor och svar (pdf)

Bilaga B9 Fotomontage (pdf)

Bilaga B10 Landskapsbildsanalys (pdf)

Bilaga C Teknisk beskrivning (pdf)

 

Tidigare dokumentation

Underlag för samråd höst 2020 vindkraftprojekt Klintberget

Samrådsunderlag Klintaberget

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga 

Bilaga 4 Kumulativ ljud

Bilaga 5 Kumulativ skugga