Tillståndsansökan Klintaberget

Tillståndsansökan för den nya vindkraftparken i Klintaberget i Östergötland lämnades in under hösten 2021. Under våren 2022 justerades ansökan så att projektområdet i sin helhet lokaliseras inom Norrköpings kommun. Justeringen gjordes efter att Finspångs kommun meddelat att en vindbruksplan ska tas fram innan nya projekt kan tillstyrkas.

Här hittar du den reviderade ansökan, uppdaterad karta med koordinater samt uppdaterade fotomontage.

Uppdaterad tillståndsansökan

Reviderad Ansökan vindkraftpark Klintaberget.pdf

Karta och koordinater.pdf

Fotomontage.pdf

 

image3rhd.png

Ursprunglig tillståndsansökan 

Här hittar du handlingar från ansökan som lämnades in under oktober 2021. Ansökan omfattade då även en yta i Finspångs kommun och innehöll vid den tidpunkten 18 verk. 

Ansökan vindkraftpark Klintaberget (pdf)

Bilaga A Karta och koordinater (pdf)

Bilaga B MKB, utan fågel, Klintaberget (pdf)

Bilaga B2 Samrådsredogörelse (pdf)

Bilaga B2.7 Frågor och svar (pdf)

Bilaga B9 Fotomontage (pdf)

Bilaga B10 Landskapsbildsanalys (pdf)

Bilaga C Teknisk beskrivning (pdf)

 

Tidigare dokumentation

Underlag för samråd höst 2020 vindkraftprojekt Klintberget

Samrådsunderlag Klintaberget

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga 

Bilaga 4 Kumulativ ljud

Bilaga 5 Kumulativ skugga