I samband med en kompletteringsbegäran 2019 så ökades höjden på vindkraftverken och samrådet gjordes därmed om. Nya reviderade handlingar lämnades i oktober 2019. Under 2021 behövdes de flesta av de utredningar och inventeringar som genomförts göras om då de blivit för gamla och anpassningar utifrån resultaten gjordes vid tre placeringar av vindkraftverken (vkv 7,8 och 19). Efter det har myndigheterna krävt ytterligare kompletteringar men under våren 2022 har ärendet äntligen kungjorts.

Nedanstående handlingar är samrådshandlingen, de planscher som fanns vid samrådet 2019 och den reviderade layouten efter samtliga genomförda inventeringar under 2021. Vill ni ha tillgång till ytterligare material är ni välkomna att kontakta oss.

Blisterliden samrådsmaterial

Blisterliden exempelkarta.pdf

Samrådsunderlag Blisterliden

Planscher samråd (ladda ned zip)