Vindkraftsprojektörer i samarbete med markägare har rätt att ansöka om tillstånd. Ansökan prövas sedan enligt miljöbalken och kräver kommunal tillstyrkan. Det är upp till den som söker att visa på lämplighet samt att lagar och regler kommer att följas. Ansökan om tillstånd prövas av miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen.

Från idé till att en vindkraftspark tas i drift tar det cirka 5 till 10 år. 

Så här går processen till: