Välkommen att träffa oss i Norrköping!

I samband med att Holmen lämnar in ansökningar om att bygga vindkraft på egen mark i Östergötland öppnar vi en utställning om projekten vi planerar.

Här kan du träffa oss och få svar på dina frågor och lära dig mer om vindkraft. Varför behövs den? Vilken nytta har boende och företag i Östergötland av projekten? 

Utställningen öppnar torsdag 28 oktober och pågår till lördag 29 januari 2022. 

Öppettider:

Torsdagar 12-18
Fredagar 12-18
Lördagar 11-15

Adress: Olai Kyrkogata 38, Norrköping