Vår 2021

Fler inventeringar genomförs. Slutgiltiga verksplaceringar arbetas fram efter kända hinder. Antalet turbiner kommer att minska jämfört med det som presenterades på samrådet. Tillståndsansökan för vindkraftsparken planeras att preliminärt skickas in till Länsstyrelsen under sommar 2021. 

December 2020 - Januari 2021

Vi arbetar med samrådsredogörelser och analyserar synpunkter och yttranden och inventeringsresultat.  

September – november 2020

Holmen håller samråd om projektet. Samrådsmöte genomförs i slutet av oktober på Elgsjögården i Finspång.

 

Elgsjögården i Finspång.

September 2020

Samrådshandlingar skickas in till kommun- och länsstyrelse.

Vår 2018- 2020

Kartläggningsprocess och lokaliseringsprocess. Holmen genomför en kartläggning av sitt totala markinnehav i syfte att hitta optimala platser för vindkraft. 

 

Tillbaka till projektsidan