Tillståndsansökan Klintaberget

Tillståndsansökan för den nya vindkraftparken i Klintaberget i Östergötland har lämnats in under oktober 2021. Här hittar du handlingar från ansökan, samrådssvar och analyser som gjorts. 

Ansökan vindkraftpark Klintaberget (pdf)

Bilaga A Karta och koordinater (pdf)

Bilaga B MKB, utan fågel, Klintaberget (pdf)

Avsnittet om fågel publiceras inte i sin helhet i denna version eftersom vissa delar kan innehålla information som bör omfattas av sekretess. Om Länsstyrelsen Östergötland anser att det är okej att publicera avsnittet i sin helhet kommer Holmen att göra det.

Bilaga B2 Samrådsredogörelse (pdf)

Bilaga B2.7 Frågor och svar (pdf)

Bilaga B9 Fotomontage (pdf)

Bilaga B10 Landskapsbildsanalys (pdf)

Bilaga C Teknisk beskrivning (pdf)

 

Karta med verksplaceringar

Tidigare dokumentation

Underlag för samråd höst 2020 vindkraftprojekt Klintberget

Samrådsunderlag Klintaberget

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga 

Bilaga 4 Kumulativ ljud

Bilaga 5 Kumulativ skugga