Tillståndsansökan Högsjön

Tillståndsansökan för den nya vindkraftparken i Högsjön i Östergätland har lämnats in under oktober 2021. Här hittar du handlingar från ansökan,  samrådssvar och analyser som gjorts. 

Ansökan vindkraftpark Högsjön (pdf)

Bilaga A - Karta och koordinater (pdf)

Bilaga B - MKB utan fågel Högsjön (pdf)

Avsnittet om fågel publiceras inte i sin helhet i denna version eftersom vissa delar kan innehålla information som bör omfattas av sekretess. Om Länsstyrelsen Östergötland anser att det är okej att publicera avsnittet i sin helhet kommer Holmen att göra det.

Bilaga B11 - Fotomontage (pdf)

Bilaga B2 - Samrådsredogörelse (pdf)

Bilaga B2.7 - Frågor och svar (pdf)

Bilaga C - Teknisk beskrivning (pdf) 

 

Karta med verksplacering

Tidigare dokumentation

Underlag för samråd höst 2020 vindkraftprojekt Högsjön

Samrådsunderlag Högsjön

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga