All information om projekten hittar du i vår samrådsportal här

Högsjön

Underlag för samråd vindkraftprojekt Högsjön.

Samrådsunderlag Högsjön

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga 

Klintaberget

Underlag för samråd vindkraftprojekt Klintberget.

Samrådsunderlag Klintaberget

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga 

Bilaga 4 Kumulativ ljud

Bilaga 5 Kumulativ skugga 

Skybygget

Underlag för samråd vindkraftprojekt Skybygget.

Samrådsunderlag Skybygget

Bilaga 1 Layout

Bilaga 2 Ljud

Bilaga 3 Skugga

Bilaga 4 Kumulativ ljud

Bilaga 5 Kumulativ skugga 

Karta över Högsjön, Klintaberget och Skybygget

Vi vill ha dina skriftliga synpunkter senast 12 november 2020 (obs! förlängd tid) till holmen@sweco.se eller direkt i samrådsportalen.