Så fungerar vattenkraft

Till skillnad mot andra förnybara energislag är vattenkraften unik då den är reglerbar.

Vatten blir till el

Vattenkraftverk omvandlar lägesenergi hos vatten till elkraft. Vattnet släpps genom en turbin som då börjar rotera. Vattnets lägesenergi omvandlas därmed till mekanisk energi. Turbinen driver en generator som omvandlar den mekaniska energin till elektrisk energi.

Vattenflöde och fallhöjd avgör hur mycket el som kan produceras i kraftverket.

Våra vattenkraftverk

Lagring av energi

Vattenkraften är den enda förnybara energikällan som är reglerbar. El i sig kan inte lagras i större mängder, men det kan det tillströmmande vattnet. Med hjälp av dammar sparas vattnet under perioder då efterfrågan på el är mindre än potentiell produktion. När efterfrågan sedan går upp, kan vattnet användas i kraftverket. På så sätt ser vi till att den svenska energimarknaden alltid är i balans.

Vår vattenkraftproduktion