Vår vattenkraftproduktion

Den förnybara vattenkraften är en värdefull tillgång som genererar elkraft till låg kostnad och har en livslängd som gränsar till evig. Vattenkraften är även viktig för samhället, eftersom produktionen kan styras till tider då den behövs som mest. Därmed möjliggör den en omställning till ett kraftsystem med låg klimatpåverkan.

Holmen Energis vattenkraftproduktion

  • Normal årsproduktion: 1 112 GWh
  • Antal vattenkraftverk: 21 st

 

 

Hållbarhet

Den hållbara vattenkraften

Genom att ta vara på vattnets rörelseenergi skapar vi förnybar el, en tillgång som förvaltas med fokus på långsiktig lönsamhet.

Fakta om vattenkraft

PRODUKTION

Våra vattenkraftverk

Holmen hel- och deläger 21 vattenkraftverk i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Motala Ström, Iggesundsån och Ljusnan.

Alla våra kraftverk