images0z1.png

 

En bergtäkt är ett område där berg bryts sönder och delas upp till mindre stenar och grus, så kallade moräner och naturgrus. Det utbrutna materialet från berget är en viktig del i anläggning av bland annat byggnader, vägar och järnväg samt tillverkning av asfalt och betong.

För att bryta berg, sten och grus krävs det tillstånd enligt Miljöbalken.