För Holmenkoncernen är cirkularitet en del av vår affär och en bärande del i vår strategi. Bergprodukter är aktiva i arbetet med hållbar materialförsörjning utifrån ett samhällsperspektiv.

Holmen Bergprodukter har en aktiv roll i branschinitiativ där fokus på processer som rör råmaterialutvinning, tillverkning och transporter hanteras, allt med fokus på att minska fossila utsläpp.

Sammantaget är Holmen Bergprodukter aktiva i strategiska frågeställningar såväl som praktiskt arbete med hållbar materialförsörjning med processer som i olika steg motsvarar krav och förväntningar i samhället.