Täkten ligger på höjden mellan Hässjeråberget och Degermyran. Täktområdet sträcker sig från denna höjd och ner längs dess östra sluttning. Närmaste bebyggelse ligger vid Berglund ca 1,3 km nordöst om den planerade täkten.

Projektkarta

image77nwv.png

Bakgrund och behov

Regionen är expansiv och kommunen arbetar med flera utvecklingsplaner vilket kommer att kräva bergmaterial. Stora satsningar sker även för väg- och järnvägsbyggen. Även allmänna och enskilda vägar i området behöver löpande underhåll. Utöver detta har Holmen Skog AB ett löpande behov för att förstärka och rusta upp skogsbilvägar.