There are all sorts of opportunities within Holmen. We employ everyone from engineers and operators to economists, information systems graduates and behavioural scientists. Our forestry operation also employs certified foresters and forest rangers. 


Are you interested in working for Holmen? Check out our job vacancies here.

Here, we explain a little more about our recruitment process, so you know what to expect when you apply for a position with us.


Lagspelande Reskontraekonom till Holmen Finance Centre, Norrköping
2019-01-17 Som reskontraekonom förväntas du ta ansvar för hela den aktuella reskontraprocessen, vilket innefattar allt från hantering av leverantörsfakturor, bokning av inkomna betalningar. utbetalningar, likvid...
Last application day: 2019-02-02
Location: Norrköping
Business area: Holmen

Ekonom med inriktning mot Redovisning och Rapportering, Norrköping
2019-01-17 Du kommer att ansvara för redovisnings- och bokslutsprocessen för någon/några av koncernens enheter. Beroende på din erfarenhetsnivå kommer du i olika grad arbeta med kvalificerade utredningar och pro...
Last application day: 2019-02-02
Location: Norrköping
Business area: Holmen

Traktplanerare som trivs att arbeta mitt i flödet!, Bollnäs
2019-01-16 Som traktplanerare ansvarar du för att planera inköpta avverkningsrätter och tjänster som vi utför på privat mark. I planeringen ingår avgränsning av yttergränser, särskild naturhänsyn, forn- och kult...
Last application day: 2019-02-04
Location: Bollnäs
Business area: Holmen Skog

Virkesköpare med känsla för både affärer och människor, Bollnäs
2019-01-16 Jobbet som virkesköpare innebär att köpa virke från privata skogsägare för att förse Holmens industrier med råvara som förädlas till produkter - sågade trävaror, papper och kartong. Som virkesköpare s...
Last application day: 2019-02-04
Location: Bollnäs
Business area: Holmen Skog

Senior taktisk inköpare till Bravikens Pappersbruk, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2019-01-14 Som senior taktisk inköpare hos oss kommer du att spela en viktig roll. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att leda investeringsupphandlingar samt upphandlingar av material och tjänster. Du dr...
Last application day: 2019-01-25
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Driven gruppchef till förråd och materialhantering, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2019-01-14 Förråd- och Materialhantering sköter bl.a. pappersbrukets godsmottagning och lagerhållning av reservdelar och andra artiklar, samt hanterar beställning och lossning av produktmaterial så som hylsor, k...
Last application day: 2019-01-25
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Utvecklingsingenjör inom underhåll, Hallstavik/Hallsta Pappersbruk
2019-01-11 I rollen som utvecklingsingenjör inom underhåll kommer du att arbeta bl.a. med att förbättra vårt förebyggande underhåll, samordna FU-system och vara drivande i tribologifrågor. I tjänsten ingår även ...
Last application day: 2019-02-01
Location: Hallstavik/Hallsta Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Affärsmässig Ekonomichef till framtidens bransch, Hallstavik/Hallsta Pappersbruk
2019-01-11 I din roll som Ekonomichef för Hallsta Pappersbruk ansvarar du för finansiell planering, rapportering, analys och verksamhetsstöd samt intern kontroll. Du har personalansvar för två controllers och ra...
Last application day: 2019-02-01
Location: Hallstavik/Hallsta Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Automationsingenjör till Holmen Paper, Hallstavik/Hallsta Pappersbruk
2019-01-11 Som Automationsingenjör säkerställer du driftsäkerheten för en eller flera avdelningar och arbetar förebyggande med underhållsarbete inom el/auto. Du ansvarar för långsiktig planering, uppföljning och...
Last application day: 2019-02-01
Location: Hallstavik/Hallsta Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Committed Customer Care Manager to Holmen Paper Paris, Paris, France
2019-01-11 Customer Care is responsible for the operative back office and inside sales for all of Holmen Paper?s markets. Customer Care teams handle daily contacts with the customers and the target is satisfied ...
Last application day: 2019-01-25
Location: Paris, France
Business area: Holmen Paper

Förare hjullastare och dumpers - sommarvikarier, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2019-01-09 Som hjullastarförare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att köra flismaskin för att försörja massatillverkningen med flis, alternativt dumperskörning på sektion Energi och Miljö. Det är mer...
Last application day: 2019-03-10
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Taktisk inköpare till Bravikens Pappersbruk, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2019-01-09 Som taktisk inköpare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att ansvara för inköp av material och tjänster samt andra avtalsförhandlingar. Detta innebär utarbetande av inköpsstrategier, samt up...
Last application day: 2019-01-25
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Skogsmaskinförare, Produktionsavdelningen, region syd
2019-01-07 Som maskinförare kommer du att ingå i ett arbetslag om fyra personer och arbeta som skotar- och skördarförare. Arbetsområdet är i huvudsak norra delen av Östergötlands län. I tjänsten ingår kontakt me...
Last application day: 2019-01-20
Location: Produktionsavdelningen, region syd
Business area: Holmen Skog

Controller, Örnsköldsvik eller Umeå
2019-01-07 Som Controller ansvarar du för ekonomi och controlling inom region Nord. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: Leda och samordna den finansiella planeringen med budget och prognos. Kvalitetssä...
Last application day: 2019-01-25
Location: Örnsköldsvik eller Umeå
Business area: Holmen Skog

Driven och ambitiös Systemutvecklare till Holmen IT, Norrköping/Holmen IT
2019-01-04 Du har ett stort intresse av systemutveckling och integration. Du förväntas ta initiativ och driva på vidareutveckling och effektivisering av våra integrationer på ett engagerat sätt. Genom din analyt...
Last application day: 2018-01-31
Location: Norrköping/Holmen IT
Business area: Holmen

Ansvarstagande laborant till Bravikens Pappersbruk, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2019-01-04 Vårt laboratorium är en viktig resurs vid produkt- och processutveckling samt vid felsökning och problemlösning i produktionen. Laboratoriet ansvarar för kvalitetskontroll av massa, papper och miljö g...
Last application day: 2019-01-21
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

HR-partner, Iggesund
2018-12-21 Inom Holmen lägger vi stor vikt vid ditt medarbetarskap och din personliga inställning. Du är delaktig i arbetet mot uppsatta mål och du förstår din och dina arbetskamraters betydelse för framgång, ut...
Last application day: 2019-01-27
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. 

Tel: +46 8 666 21 00  E-mail: info@holmen.com

  

Modern Slavery Act Transparency Statement

  

  • Login
  • Personal data (GDPR)
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2019