Nyutexaminerad civilekonom till koncernstab Ekonomi- & finans, Stockholm
2016-11-30 Till Koncernstab Ekonomi och Finans söker vi nu en medarbetare som kommer ingå i gruppen Treasury & Controlling, vars huvudsakliga ansvarsområden innefattar: - Hantering av koncernen finansiella r...
Last application day: 2016-12-14
Location: Stockholm
Business area: Holmen

Utlastningsplanerare, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2016-11-23 I befattningen som utlastningsplanerare ansvarar du för att Bravikens produkter levereras i rätt tid, på rätt plats och i rätt mängd. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar att boka och planera ...
Last application day: 2016-12-11
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Projektledare Bygg till Projektavdelningen, Iggesund
2016-11-18 Arbetsuppgifterna innebär att självständigt leda investerings- och verksamhetsutvecklingsprojekt med ansvar för tid, funktion och ekonomi. Arbetet omfattar även budgetering och uppföljning och i förek...
Last application day: 2016-12-04
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

Industridoktorand Processtyrning och systemanalys, Hallstavik
2016-11-17 Vill du vara med och bygga upp ett nytt system för processtyrning och produktionsoptimering inom pappersindustrin? Ett nytt system för styrning och optimering av massaproduktionen skall installeras...
Last application day: 2017-01-06
Location: Hallstavik
Business area: Holmen Paper

Operatör Energi & Miljö, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2016-11-16 Som operatör inom sektionen Energi och Miljö har du en mycket viktig roll då du ansvarar för driften av brukets ångpannor samt rening av färsk- och avloppsvatten. Befattningen innebär ansvars- och ini...
Last application day: 2016-12-04
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Driftsäkerhetsingenjör, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2016-11-15 Rollen innebär att du är ansvarig för att övergripande hålla ihop vårt arbete som syftar till att förbättra, förebygga i produktionen mot våra uppsatta mål och arbeta för en anläggning i världsklass. ...
Last application day: 2016-12-04
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Virkesköpare som driver långsiktiga affärsrelationer, Södertörn
2016-11-14 Jobbet som virkesköpare innebär att köpa virke från privata skogsägare för att förse Holmens bruk med råvara som förädlas till produkter - sågade trävaror, papper och kartong. Som virkesköpare ska du ...
Last application day: 2016-12-04
Location: Södertörn
Business area: Holmen Skog

Aspiranter som vill utvecklas i en framtidsbransch,
2016-11-14 Som aspirant får du en unik möjlighet att lära känna vår verksamhet och se skogsbruk ur flera olika perspektiv genom att under ett år arbeta med varierande och utmanande uppgifter på olika enheter. Di...
Last application day: 2016-12-15
Business area: Holmen Skog

Valsmekaniker, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2016-11-14 Som valsmekaniker ingår du i en arbetsgrupp på sju personer och du kommer främst att arbeta med det mekaniska underhållet på valsarna från Bravikens två pappersmaskiner. Beredskap kan komma att ing...
Last application day: 2016-12-04
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Customer Service Coordinator, Lyndhurst, NJ, USA
2016-08-18 YOUR NEXT CHALLENGE As Customer Service/Supply Chain Coordinator, you will be part of our small, but growing, USA sales and marketing team (11 employees) and of Iggesund and the Holmen Group (3000 emp...
Last application day: 2016-12-17
Location: Lyndhurst, NJ, USA
Business area: Iggesund Paperboard

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: +46 8 666 21 00   E-mail: info@holmen.com

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2016