There are all sorts of opportunities within Holmen. We employ everyone from engineers and operators to economists, information systems graduates and behavioural scientists. Our forestry operation also employs certified foresters and forest rangers. 


Are you interested in working for Holmen? Check out our job vacancies here.

Here, we explain a little more about our recruitment process, so you know what to expect when you apply for a position with us.


Utvecklingsingenjör i en hållbar verksamhet, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2018-09-12 Som utvecklingsingenjör kommer du att arbeta med process- och produktutveckling inom papper, massa och miljö. Du driver och medverkar i olika projekt och uppdrag, samt planerar, genomför och följer up...
Last application day: 2018-10-14
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Underhållsingenjör inom el/automation, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2018-09-11 Som Underhållsingenjör inom el/automation kommer du att arbeta med att utveckla samt planera framtida underhållsprojekt och säkerställa tillgängligheten på våra pappers-, rull- och emballeringsmaskine...
Last application day: 2018-10-14
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

El- och automationstekniker med elkraftsansvar, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2018-09-07 Som skiftgående el- och automationstekniker har du ett helhetsansvar att säkerställa driften av elkraftdistributionen över hela bruket samt utföra kopplingar i nätet, från inkommande kraft på 130kV ne...
Last application day: 2018-10-07
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Produktionsingenjör efterbearbetning, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2018-09-04 Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som produktionsingenjör för efterbearbetning är att utveckla och optimera processen som berör produktionskedjans logistikflöden: från rull- och emballeringsmaskiner ä...
Last application day: 2018-09-29
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Traktplanerare/skogsbruksplanläggare, Sandviken, Region Mitt
2018-09-04 Som traktplanerare ansvarar du för att planera inköpta avverkningsrätter och tjänster som vi utför på privat mark. I planeringen ingår avgränsning av yttergränser, särskild naturhänsyn, forn- och kult...
Last application day: 2018-09-25
Location: Region Mitt
Business area: Holmen Skog

Virkesköpare med känsla för både affärer och människor, Region Mitt, Bollnäs
2018-09-04 Jobbet som virkesköpare innebär att köpa virke från privata skogsägare för att förse Holmens industrier med råvara som förädlas till produkter - sågade trävaror, papper och kartong. Som virkesköpare s...
Last application day: 2018-09-25
Location: Region Mitt, Bollnäs
Business area: Holmen Skog

Virkesköpare med känsla för både affärer och människor, Länna, Hallsta eller Norrtälje
2018-09-04 Jobbet som virkesköpare innebär att köpa virke från privata skogsägare för att förse Holmens industrier med råvara som förädlas till produkter - sågade trävaror, papper och kartong. Som virkesköpare s...
Last application day: 2018-10-07
Location: Länna, Hallsta eller Norrtälje
Business area: Holmen Skog

Traktplanerare som trivs att arbeta mitt i flödet!, Länna, Hallsta eller Norrtälje
2018-09-04 Som traktplanerare ansvarar du för att planera inköpta avverkningsrätter och tjänster som vi utför på privat mark. I planeringen ingår avgränsning av yttergränser, särskild naturhänsyn, forn- och kult...
Last application day: 2018-10-07
Location: Länna, Hallsta eller Norrtälje
Business area: Holmen Skog

Skogsbruksplanläggare som trivs att arbeta självständigt i skogen, Länna, Hallsta eller Norrtälje
2018-09-04 Som skogsbruksplanläggare kommer du att vara delaktig i att utveckla arbetet med hur vi använder skogbruksplaner i vår köpverksamhet samt planera och förbereda arbetet inför fältsäsongen. Tjänsten in...
Last application day: 2018-10-07
Location: Länna, Hallsta eller Norrtälje
Business area: Holmen Skog

Utvecklingsingenjör med intresse för framtidens underhåll, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
2018-08-29 I rollen som utvecklingsingenjör inom underhåll kommer du att arbeta med att utveckla och förbättra den långsiktiga underhållsverksamheten, så att driftsäkerhet och teknisk utveckling säkerställs på e...
Last application day: 2018-09-21
Location: Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Elektroingenjör, Hallstavik
2018-08-29 Som elektroingenjör säkerställer du driftsäkerheten för en eller flera avdelningar och arbetar förebyggande med underhållsarbete och driftoptimering. Du ansvarar för övergripande planering, uppföljnin...
Last application day: 2018-09-21
Location: Hallstavik
Business area: Holmen Paper

Projektingenjör, mekanisk konstruktion, Hallstavik
2018-08-28 Som projektingenjör inom mekanisk konstruktion arbetar du både med att leda mindre projekt, samt skapa layoutarbeten, detaljkonstruktioner, hållfasthetsberäkningar och ritningsregistrering. Du arbetar...
Last application day: 2018-09-21
Location: Hallstavik
Business area: Holmen Paper

Operatör till Bravikens massaframställning, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2018-08-21 Som TMP-operatör har du en mycket viktig roll då du ansvarar för driften av brukets massaproduktion samt kvaliteten på den färdiga produkten. Befattningen innebär ansvars- och initiativtagande för fel...
Last application day: 2018-09-23
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Industrielektriker med elsäkerhetsansvar, Iggesunds sågverk
2018-06-20 Som Industrielektriker med elsäkerhetsansvar kommer du att planera och bereda el jobb och vara till hjälp för övriga elektriker och berörda entreprenörer. Du kommer att arbeta med underhåll inom el oc...
Last application day: 2018-09-23
Location: Iggesunds sågverk
Business area: Holmen Timber

Industrielektriker, Iggesunds Sågverk
2018-06-19 Vi söker en lösningsorienterad och självgående Industrielektriker för löpande och förebyggande åtgärder inom el och automation. Du blir en viktig länk för att produktionen på sågverket ska fungera. ...
Last application day: 2018-09-23
Location: Iggesunds Sågverk
Business area: Holmen Timber

Utvecklingsingenjör, Iggesunds Sågverk
2018-05-07 Som utvecklingsingenjör är du en del av vårt team på produktavdelningen vid Holmen Timber Iggesunds sågverk. Dina utmaningar blir att utveckla och förbättra nya samt befintliga produkter och produktio...
Last application day: 2018-09-23
Location: Iggesunds Sågverk
Business area: Holmen Timber

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden. 

Tel: +46 8 666 21 00  E-mail: info@holmen.com

  

Modern Slavery Act Transparency Statement

  

  • Login
  • Personal data
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2018