Environment Engineer, Workington, U.K., Workington
2017-04-27 The Mill has developed a strategic environmental plan that seeks to maximise efficiency whilst meeting with the future expectations for environmental compliance. We have a philosophy which seeks to t...
Last application day: 2017-05-20
Location: Workington
Business area: Iggesund Paperboard

Vi söker en kommunikativ och drivande HR-specialist som vill verka i en hållbar bransch, Örnsköldsvik
2017-04-25 Tjänsten som HR-specialist innebär att du kommer att ansvara för utveckling och operativt arbete inom employer branding, introduktion, rekrytering och kompetensutveckling. Du kommer även att hantera g...
Last application day: 2017-05-11
Location: Örnsköldsvik
Business area: Holmen Skog

Hiss- och traversmekaniker, Iggesund
2017-04-19 Som hiss- och traversreparatör kommer du främst att arbeta med förebyggande men även avhjälpande underhåll och ombyggnationer på alla Iggesunds Bruks elektriska lyftanordningar. Vi erbjuder ett varier...
Last application day: 2017-05-02
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

Sektionschef PM 12/EMB, Hallstavik
2017-04-13 Arbetet som sektionschef för pappersmaskin 12 & Emballeringen innebär att du har det övergripande produktionsansvaret för drift och utveckling där fokus ligger på din förmåga att leda ett av pappersin...
Last application day: 2017-05-06
Location: Hallstavik
Business area: Holmen Paper

Technical Service Manager UK, Iggesund Paperboard, UK
2017-04-12 YOUR NEXT CHALLENGE You will be based in the UK close to your customers to provide an effective customer technical support in both new developments and troubleshooting areas. You will report to the Te...
Last application day: 2017-04-30
Location: Iggesund Paperboard, UK
Business area:

Kompetensspecialist, Iggesund Iggesunds Bruk
2017-04-12 Som kompetensspecialist blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att strategiskt och operativt driva och utveckla processen kompetenssäkring, samt genom struktur och metod stödja verksamheten i arbetet ...
Last application day: 2017-05-01
Location: Iggesund Iggesunds Bruk
Business area: Iggesund Paperboard

Maskiningenjör Underhåll, Hallstavik
2017-04-12 Som maskiningenjör säkerställer du driftsäkerheten för en eller flera avdelningar och arbetar förebyggande med underhållsarbete och driftoptimering. Du ansvarar för övergripande planering, uppföljning...
Last application day: 2017-05-10
Location: Hallstavik
Business area: Holmen Paper

Första linjens chef till Energi och Miljö, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2017-04-11 Som första linjens chef på Energi och Miljö har du personal- och arbetsmiljöansvar för de skiftgående medarbetarna på sektionen. Du ansvarar för att skiften är rätt bemannade på såväl kort som lång si...
Last application day: 2017-04-30
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Automationselektriker, Iggesund
2017-04-11 Som automationselektriker kommer du främst att arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll, men även med ombyggnationer och modernisering på våra el-, styr- och reglerutrustningar. Din huvudsakl...
Last application day: 2017-05-01
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

Industrimekaniker natt, Iggesunds Sågverk
2017-04-07 Iggesunds Sågverk jobbar målinriktat mot att öka andelen planerade underhållsinsatser och därmed ha ett väl fungerande förebyggande underhåll. Som ett led i detta arbete utökar vi underhållsorganisati...
Last application day: 2017-04-28
Location: Iggesunds Sågverk
Business area: Holmen Timber

Sales Manager Iggesund Paperboard,
2017-03-27 YOUR NEXT CHALLENGE Your main duties will be to focus on sales development to broaden our customer base within coated and laminated paperboard products. You will engage in new accounts and develop the...
Last application day: 2017-04-15
Business area: Iggesund Paperboard

Industridoktorand Processtyrning och systemanalys, Hallstavik
2016-11-17 Vill du vara med och bygga upp ett nytt system för processtyrning och produktionsoptimering inom pappersindustrin? Ett nytt system för styrning och optimering av massaproduktionen skall installeras...
Last application day: 2017-04-30
Location: Hallstavik
Business area: Holmen Paper

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: +46 8 666 21 00  E-mail: info@holmen.com

  

Modern Slavery Act Transparency Statement

  

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2017