Systemarkitekt Sharepoint, Holmen IT Norrköping
2017-02-22 Som systemarkitekt med inriktning mot Holmens internwebb arbetar du med att vidareutveckla och upprätthålla vår SharePoint 2013 miljö. Utvecklingen sker i nära dialog med beställarna varför kravfångst...
Last application day: 2017-03-17
Location: Holmen IT Norrköping
Business area: Holmen

Systemarkitekt EPIserver, Holmen IT Norrköping
2017-02-22 Som systemarkitekt med inriktning mot Holmens externwebb arbetar du med att vidareutveckla och upprätthålla vår Episervermiljö. Utvecklingen sker i nära dialog med beställarna varför kravfångst är en ...
Last application day: 2017-03-17
Location: Holmen IT Norrköping
Business area: Holmen

Systemutvecklare Biztalk, Holmen IT Norrköping
2017-02-22 I din roll kommer du att arbeta med vidareutveckling och underhåll av våra integrationer i BizTalk för att på så sätt bidra till att effektivisera Holmens verksamhet. Integrationer riktar sig mot både...
Last application day: 2017-03-17
Location: Holmen IT Norrköping
Business area: Holmen

Erfaren affärsinriktad virkesköpare eller virkesköpaspirant som vill växa in i rollen, Tystberga och Flen
2017-02-20 Jobbet som virkesköpare innebär att köpa virke från privata skogsägare för att förse Holmens industrier med råvara som förädlas till produkter - sågade trävaror, papper och kartong. Som virkesköpare s...
Last application day: 2017-03-12
Location: Tystberga och Flen
Business area: Holmen Skog

Affärsutvecklare , Iggesund
2017-02-17 Nu växlar Iggesund Paperboard upp och tar höjd för framtida konkurrenskraft. Omvärlden förändras, kunderna ser annorlunda ut och kommer att se ännu mer annorlunda ut. Vi tar nästa steg och förstärker...
Last application day: 2017-03-08
Location: Iggesund
Business area:

Lönespecialist, Iggesund
2017-02-14 Som lönespecialist hanterar du hela löneprocessen för anställda vid Iggesund Paperboards huvudkontor, Iggesunds Bruk, Holmen Timbers huvudkontor samt sågverken i Iggesund och Norrköping. Du ger stöd o...
Last application day: 2017-03-07
Location: Iggesund
Business area: Iggesund Paperboard

Development Engineer , Iggesund Paperboard, Workington Mill
2017-02-10 As Development Engineer you will be required to exercise your diagnostic and trouble shooting skills to develop technical improvements to help achieve and consistently sustain manufacturing targets. ...
Last application day: 2017-02-28
Location: Iggesund Paperboard, Workington Mill
Business area:

Engineering Opportunities at Workington Mill, Iggesund Paperboard, Workington Mill
2017-02-10 Project Engineer: Preferably with a mechanical, electrical or automation engineering background and qualified to degree level, we are seeking candidates who are passionate about the delivery of succes...
Last application day: 2017-02-28
Location: Iggesund Paperboard, Workington Mill
Business area:

Leveransplanerare, Bravikens Sågverk
2017-02-06 Din huvudarbetsuppgift som leveransplanerare är att arbeta med kontrakts-, lastorderregistrering, bokning av bilar och fakturering på flera marknader. Arbetet innehåller många kontakter både externt o...
Last application day: 2017-03-06
Location: Bravikens Sågverk
Business area: Holmen Timber

Systemanalytiker Business Intelligence, Norrköping/Holmen IT
2017-01-31 Som systemanalytiker med inriktning mot Business Intelligence arbetar du med utveckling och förvaltning av koncernens BI-lösningar, främst de användarnära delarna som analysmodeller, rapporter och das...
Last application day: 2017-02-28
Location: Norrköping/Holmen IT
Business area: Holmen

Produktionsledare som vill arbeta med vårt eget skogsinnehav, Norrköping
2017-01-24 Tjänsten som produktionsledare producera/levera innebär att ansvara för distriktets skörd och leveranser av virke och biobränsle till våra kunder. Du planerar, styr, följer upp och administrerar utbet...
Last application day: 2017-02-22
Location: Norrköping
Business area: Holmen Skog

Gruppchef Systemteknik, Norrköping/Bravikens Pappersbruk
2017-01-13 Som Operativ chef och Systemingenjör inom sektion UH Centralt/Systemteknik arbetar du med service och underhåll på Bravikens processautomation, WIS och WMS system. I arbetet ingår konstruktion och pro...
Last application day: 2017-02-26
Location: Norrköping/Bravikens Pappersbruk
Business area: Holmen Paper

Industridoktorand Processtyrning och systemanalys, Hallstavik
2016-11-17 Vill du vara med och bygga upp ett nytt system för processtyrning och produktionsoptimering inom pappersindustrin? Ett nytt system för styrning och optimering av massaproduktionen skall installeras...
Last application day: 2017-04-30
Location: Hallstavik
Business area: Holmen Paper

Customer Service Coordinator, Lyndhurst, NJ, USA
2016-08-18 YOUR NEXT CHALLENGE As Customer Service/Supply Chain Coordinator, you will be part of our small, but growing, USA sales and marketing team (11 employees) and of Iggesund and the Holmen Group (3000 emp...
Last application day: 2016-12-17
Location: Lyndhurst, NJ, USA
Business area: Iggesund Paperboard

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: +46 8 666 21 00   E-mail: info@holmen.com

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2017