Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Hallsta Pappersbruk leder Holmen Papers utveckling mot ett specialpappersföretag. Det är här som ett flertal av Holmen Papers specialprodukter har utvecklats och i stor utsträckning produceras. Vi finns längs roslagskusten 10 mil norr om Stockholm och 6 mil öster om Uppsala
Your future challenge Elmotorer är en förutsättning för processindustrin. Antalet och modellerna är många och underhållet utgör en stor kostnad. På vilket sätt säkerställs så hög till-gänglighet som möjligt? Hur utförs ett så optimalt och kostnadseffektivt underhåll på bästa sätt? To succeed in this role Elektroteknik, Automationsingenjör eller liknande inriktning mot el och automation Our offer Exjobbet ska resultera i en rapport med förslag på hur man kan öka tillgänglighet-en på våra elmotorer på Hallsta pappersbruk. Exempel nedan beskriver innehållet på examansarbetet.saloviu

Optimalt förebyggande underhåll av elmotorer

Vilka olika typer av elmotorer finns?

Vilket typ av underhåll kräver en elmotor?

Vilka förebyggande åtgärder förlänger livslängden på en elmotor?

Hur skiljer sig underhållet åt för en likström-/växelströmsmotor?

Vilka intervall är lämpliga för respektive kontroll/åtgärd?
Send your application before: 2018-02-15
Contacts
Elias Holmgren, HR-generalist
0175 - 263 15 elias.holmgren@holmenpaper.com
Andreas Bjurman, Sektionschef Underhåll
0175 - 268 98 andreas.bjurman@holmenpaper.com

Apply today! Låter examensarbetet intressant? Skicka då in din ansökan till oss!

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Examensarbetets placeringsort är Hallsta pappersbruk
Fields marked with * are required.


 

Gender *


Enter your most relevant jobs for this application
Your title Employer from (YYMM) to (YYMM)


  max 4mb
  max 4mb
Valid file extensions: .doc .docx .pdf .ppt .xls .jpg .wmf .gif .rtf .bmp .png .txt .html .htm
Privacy notice

When you have filled in and contributed your application you will get a confirmation to the email address you have stated. Your information will only be visible to staff with recruitment responsibilities.

 

If you have questions, please contact rekrytering.info@holmen.com.

Thank you for your application!

 

Your application has been registered. You will shortly receive a conformation to the email address you have stated.

Kontakter från rekryteringskonsulter och annonssäljare gällande pågående rekryteringar undanbedes.

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

Tel: +46 8 666 21 00  E-mail: info@holmen.com

  

Modern Slavery Act Transparency Statement

  

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2018