Holmen Skog,
I Sverige finns cirka 300.000 privata skogägare. Holmen Skog erbjuder skogliga tjänster till dessa personer samtidigt som företaget köper virke från dem. Totalt samarbetar Holmen Skog med cirka 20.000 skogsägare. Holmen Skogs affärsmodell bygger på ett heltäckande erbjudande till skogsägarna inom skogliga tjänster. Tjänsterna syftar till att göra skogägandet tryggt, enkelt och lönsamt. Köp och försäljning sker främst via personlig kontakt mellan företaget och de privata skogsägarna. Skogägarna driver ofta sin verksamhet ensamma eller tillsammans med närstående. Relationen mellan skogsägarna och Holmen Skog kan marknadsstrategiskt klassas som "Business to consumer".

I takt med att samhället förändras och skogägarna blir allt mer digitala önskar Holmen Skog att undersöka möjligheten till att digitalisera skogsaffären.

Holmen Skog önskar att genomföra en studie kring skogsägarnas attityd till att göra skogsaffärer på internet. Utifrån detta önskar företaget en rekommendation kring hur skogsaffären kan digitaliseras för att öka kundvärdet för skogsägarna samtidigt som verksamheten effektiviseras.

Holmen Skogs mål med examensarbetet är att erhålla underlag om skogsägarnas attityd till att göra skogsaffärer på internet. Utifrån detta önskar företaget en rekommendation kring hur skogsaffären kan digitaliseras för att öka kundvärdet för skogsägarna samtidigt som verksamheten effektiviseras.

Metod omfattar litteraturstudier, enkät/intervjuer och analys av data.
Vi ser gärna att du som skriver examensarbetet har en pågående masterutbildning med inriktning på marknadsföring eller liknande.

Du är varmt välkommen att höra av dig vid eventuella frågor och funderingar.
Send your application before: 2016-11-30
Contacts
Ewa Faglöv, HR-specialist
073-029 83 89 ewa.faglov@holmenskog.com
Erika Jonsson, Kommunikatör
070-370 32 15 erika.jonsson@holmenskog.com

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.


 

Holmen Skog ansvarar för virkesförsörjningen till Holmen-koncernens svenska anläggningar, bedriver handel med virke och förvaltar Holmens egen skog på en miljon hektar produktiv skogsmark. Den årliga anskaffningen av virke är cirka 11 miljoner kubikmeter, varav anläggningarna i Sverige förbrukar cirka 4,1 miljoner kubikmeter. Holmens självförsörjningsgrad av virke är i Sverige omkring 60 %. Holmen Skog omsatte 5 481 under 2015 och antalet anställda var 384. Holmen Skog med huvudkontor i Örnsköldsvik är ett affärsområde i Holmen-koncernen.

 

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling. Holmens två aktieserier är noterade på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap.

 


Fields marked with * are required.


 

Gender *


Enter your most relevant jobs for this application
Your title Employer from (YYMM) to (YYMM)


  max 4mb
  max 4mb
Valid file extensions: .doc .docx .pdf .ppt .xls .jpg .wmf .gif .rtf .bmp .png .txt .html .htm
Privacy notice

When you have filled in and contributed your application you will get a confirmation to the email address you have stated. Your information will only be visible to staff with recruitment responsibilities.

 

If you have questions, please contact rekrytering.info@holmen.com.

Thank you for your application!

 

Your application has been registered. You will shortly receive a conformation to the email address you have stated.

Kontakter från rekryteringskonsulter och annonssäljare gällande pågående rekryteringar undanbedes.

Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: +46 8 666 21 00   E-mail: info@holmen.com

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2016