Contact us

Holmen AB

+46 8 666 21 00

Box 5407

114 84 Stockholm

Strandvägen 1

114 51 Stockholm

Send email

Holmen Skog

0660-377 400

Hörneborgsvägen 6

891 80 Örnsköldsvik

Iggesund Paperboard

+46 650 28000

825 80 Iggesund

Send email

Holmen Paper

+46 11 23 50 00

Vattengränden 2

SE-60188 Norrköping

Holmen Trävaror

Box 45

825 21 Iggesund

Holmen Energi

+46 8 666 21 00

Box 5407

114 84 Stockholm

Strandvägen 1

114 51 Stockholm